Παρέμβαση του Γ. Πετρόπουλου στην Ημερίδα του ΔΕΕ «Στοχοθεσία, Αξιολόγηση και Επιλογή Προϊσταμένων στο Δημόσιο. Πρέπει να αλλάξει;»

Σκοπός της ημερίδας είναι αφενός να τοποθετηθούν δημόσια οι πολιτικοί φορείς πάνω στις προτάσεις του ΑΣΕΠ για τις αλλαγές στο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων και διοικητών του Δημοσίου («έκθεση Επιτροπής Παπατόλια») και αφετέρου να αναδειχθεί το πώς συνδέεται το μείζον ζήτημα της αξιολόγησης των στελεχών του Δημοσίου με την προώθησή τους σε ηγετικές θέσεις; Πρέπει το ΑΣΕΠ να αποφασίζει μόνο του ή να διατηρεί τον τελευταίο λόγο ο υπουργός; Με ποια κριτήρια θα γίνεται η διάγνωση των ηγετικών ικανοτήτων; Πώς πρέπει να αναδιοργανωθεί το ΑΣΕΠ για να φέρει εις πέρας μια τόσο ευαίσθητη αποστολή; Πρέπει να συμπεριληφθεί και η Αυτοδιοίκηση στους φορείς που θα υπάγονται στο ΑΣΕΠ για την επιλογή προϊσταμένων ή πρέπει να αποκτήσει κάποια αυτονομία; Πώς συνδέεται η στοχοθεσία και η επιβράβευση της απόδοσης με την κατάληψη ηγετικών θέσεων;

Δείτε το βίντεο: