Εγκύκλιος για συνεδριάσεις ταυτόχρονα και δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Επισήμανση για τις «συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων» στις «Δημόσιες Υπηρεσίες» περιλαμβάνει η 59η, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.8.2021, εξ. επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Αρχικά, όπως κάθε φορά, παραθέτει το απόσπασμα του Πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης  με τα μέτρα που ισχύουν στις «Δημόσιες Υπηρεσίες», στον οποίο υπάρχουν, μεταξύ άλλων, τα δύο σημεία:- « Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (…) »-

« Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού]. » Η Εγκύκλιος στη συνέχεια, στο σημείο 6 της Ενότητας Α’ ορίζει το εξής:« Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων επισημαίνεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης ΚΑΙ η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης. » Η εν λόγω Εγκύκλιος ανήκει στη σειρά Εγκυκλίων που εκδίδει για τη Δημόσια Διοίκηση η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπ. Εσωτερικών (με απλά λόγια, του τέως Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη Βασ. Σοφίας). Δεν είναι Εγκύκλιος της Διεύθυνσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ

airetos.gr