Η Ελλάδα τρίτη από το τέλος στην εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021

Εισοδηματική ανισότητα στην Ευρώπη το 2021 (στοιχεία Eurostat 2023)

Στην νέα ανάρτηση στοιχείων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής δημοσιεύονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία της εισοδηματικής ανισότητας στην Ευρώπη με βάση το δείκτη του διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος[1]. Εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (pps) το επίπεδο του δείκτη στην Ευρώπη ήταν το 2021, 18 019 pps κατά κάτοικο. Η διακύμανσή του μεταξύ των χωρών μελών ξεκινά από το πολύ υψηλό 32 132 pps στο Λουξεμβούργο, μέχρι το πολύ χαμηλό 8 703 pps στη Ρουμανία. Οι σκανδιναβικές χώρες στέκονται στην κορυφή μαζί με την Αυστρία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο. Οι χώρες του νότου, όπως η Ελλάδα, με 9 917 μονάδες και τα  ανατολικά κράτη μέλη, όπως η Ρουμανία με 8 703 μονάδες και η Βουλγαρία με 9 375 μονάδες, έχουν τα χαμηλότερα επίπεδα διάμεσου διαθέσιμου εισοδήματος.

[1] Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού μετά τη διαίρεσή του με το ισοδύναμο μέγεθος του νοικοκυριού. Πιο αναλυτικά για τον υπολογισμό του δείκτη εδώ

Αρχείο

ΠΗΓΗ: https://kpolykentro.gr/