Ο εμπαιγμός και η «τιμωρία» αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από την Κυβέρνηση συνεχίζεται…

Στη σημερινή κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) στο ΥΠΑΙΘ, η Υφ. Παιδείας Ζ. Μακρή, ανέφερε τα εξής:

●Επιθυμούν εκ νέου την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης και διορισμού, αλλά δεν έχουν καταλήξει μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει προς το παρόν τίποτε, για μόνιμους διορισμούς το 2023.

●Μέχρι να τοποθετηθούν οι νέοι σχολικοί σύμβουλοι, δεν πρόκειται να μονιμοποιηθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.

●Θα μονιμοποιηθούν, εφόσον αξιολογηθούν ατομικά από τους νέους σχολικούς συμβούλους.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

■Αυξήσεις στους μισθούς για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

■’Αμεση μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων.

■ Μόνιμους Διορισμούς σε όλες τις ανάγκες της εκπαίδευσης και ίδρυση νέων οργανικών θέσεων σε όλες τις ειδικότητες.