Γύρισαν την πλάτη οι γονείς στην «καινοτομία» Κεραμέως – Ελάχιστα τα διευρυμένα ολοήμερα στο ν. Ηρακλείου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Με βάση το ΦΕΚ της κυβέρνησης στο νομό Ηρακλείου, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν με το διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα (έως 17:30 μμ) 161 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.

Ωστόσο, από τις εγγραφές των ενδιαφερόμενων γονέων και τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, προκύπτει ότι στο νομό Ηρακλείου θα λειτουργήσουν μόλις:

• 10 Νηπιαγωγεία από τα 56 χαρακτηρισμένα

• 25-28 Δημοτικά από τα 105 χαρακτηρισμένα

Η νέα παταγώδης αποτυχία της Κεραμέως και της κυβέρνησης επιβεβαιώνει τις θέσεις και τους προβληματισμούς, που είχαμε εκφράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Όταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για μια τόσο σοβαρή, θεσμικά και παιδαγωγικά, αλλαγή, όπως η επέκταση των προγραμμάτων στα ολοήμερα τμήματα, οφείλει πρωτύτερα:

• Να έχει εκπονήσει σαφές σχέδιο που να βασίζεται σε μελέτες, με παιδαγωγική και επιστημονική τεκμηρίωση.

• Να έχει πραγματοποιήσει ενδελεχή διάλογο με τους φορείς της Εκπαίδευσης και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας.

• Να λάβει υπόψη τις υποδομές και τις δυνατότητες του Δημόσιου Σχολείου.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έχει αποδείξει, βέβαια πως, ούτε διάλογο επιθυμεί, αλλά ούτε λειτουργεί για την ουσιαστική στήριξη του Δημόσιου Σχολείου. Αρέσκεται για την επικοινωνία και το φαίνεσθαι.