Προσλήψεις αναπληρωτών: Θέση τελευταίου ανά περιοχή σε όλες τις φάσεις, διαγραφές, αρχικοί και εκκαθαρισμένοι πίνακες

Αναλυτική ενημέρωση για τις προσλήψεις αναπληρωτών σε όλες τις φετινές φάσεις

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτική παρουσίαση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το 2020, με τη θέση του τελευταίου ανά περιοχή για όλες τις ειδικότητες σε όλες τις φάσεις, τους εκκαθαρισμένους πίνακες, τα στατιστικά των διαγραφών, τους αρχικούς πίνακες και τους εκκαθαρισμένους πίνακες μετά τους μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή.

Τους πίνακες δημοσιεύει η σελίδα «Αναπληρωτές Δάσκαλοι».

Την επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποίησαν Χρήστος και Βασίλης Τιμπλαλέξης, οι οποίοι δημιούργησαν επίσης αναλυτικό πίνακα με τη θέση του τελευταίου και το πλήθος των προσλήψεων αναπληρωτών ανά περιοχή κατά τη Γ’ φάση.

Συγκεκριμένα:

1) Θέση τελευταίου ανά περιοχή για όλες τις ειδικότητες σε όλες τις φάσεις πρόσληψης:

α) ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) Κάντε κλικ εδώ

nullβ) ΤΕ, ΔΕ, μουσικές ειδικότητες Κάντε κλικ εδώ

2) Εκκαθαρισμένοι: 

α) ΠΕ Κάντε κλικ εδώ

β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων Κάντε κλικ εδώ

3) Στατιστικά διαγραφών:

Κάντε κλικ εδώ

4) Αρχικοί πίνακες: 

α) ΠΕ Κάντε κλικ εδώ

β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων Κάντε κλικ εδώ

5) Εκκαθαρισμένοι μετά από μόνιμους ειδικής:

α) ΠΕ: Κάντε κλικ εδώ

β) ΔΕ, ΤΕ, μουσικών ειδικοτήτων: Κάντε κλικ εδώ

Επεξεργασία δεδομένων Χρήστος και Βασίλης Τιμπλαλέξης

alfavita.gr