Υπ. Παιδείας: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 3μηνων συμβάσεων

Νέα αντεργατική διάταξη περιέχεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας και αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με αυτή δίνεται η δυνατότητα να προσληφθούν αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις κατ’ ελάχιστον τρίμηνης διάρκειας.

Οπως αναφέρεται στην υπό ψήφιση διάταξη οι προσληφθέντες θα καλύπτουν περιπτώσεις μονίμων εκπαιδευτικών που αδυνατούν λόγω της πανδημίας να παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο, περιπτώσεις τηλεκπαίδευσης και περιπτώσεις ανάγκης κατάτμησης τμημάτων.

Αρχική