H Τροπολογία για την ηλεκτρονική αξιολόγηση στο Δημόσιο

Μια τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» σχετικά με την ηλεκτρονική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4369/2016, σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

– Θεσπίζεται η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, η οποία διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

– Επανακαθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης (ορισμός αξιολογητών, συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης) και, ειδικότερα για το έτος 2017, παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και των επιμέρους φάσεων αυτής.

– Με υπουργική απόφαση, καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.

– Επανακαθορίζεται η διαδικασία της συμβουλευτικής συνέντευξης μεταξύ του αξιολογούμενου υπαλλήλου και του άμεσου ιεραρχικά προϊσταμένου αυτού.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο
«Ηλεκτρονική Αξιολόγηση»

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης, αποβλέποντας στη μείωση των διοικητικών βαρών και στην αποτελεσματικότερη προώθηση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων, οι διατάξεις του παρόντος προβλέπουν την ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης.

Η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πλέον θα διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται και αξιοποιεί το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των συστημάτων διαχείρισης του προσωπικού του, όπως αυτό έχει τεθεί ως στόχος στην ολοκληρωμένη «Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-2019» για την εφαρμογή του νέου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων.

Η ηλεκτρονική αξιολόγηση συνιστά καινοτόμα δράση, εχέγγυο της διαφάνειας, και συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της διοικητικής δράσης.

Περαιτέρω τα χρονικά διαστήματα διενέργειας της αξιολόγησης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης θα καθορίζονται με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αρθρο….
«Ηλεκτρονική Αξιολόγηση»

1. Η περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Οι εκθέσεις αξιολογήσεις συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016, προστίθεται περ. στ’ ως εξής:
«στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση.
β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.
γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης και του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.»

5. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου.»

6. Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4369/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης με σήμανση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.
3. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Πηγή: Taxheaven