Εκλογοθηρία Μητσοτάκη με «όμηρους» τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Προτού καλά – καλά στεγνώνει το μελάνι της τελευταίας ρύθμισης για την αποκατάσταση των 2.909 εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίοι με βάση τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έπρεπε να τοποθετηθούν σε οργανικές θέσεις, ενώ αποκλείονταν περί τους 130 εργαζόμενους, η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών φέρνει νέα ρύθμιση με την οποία δημιουργεί συνθήκες ομηρείας για αυτούς που αποκλείστηκαν από τον διορισμό τους. Η δε νέα ρύθμιση έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, ο οποίος τον Μάρτιο του 2023 ισχυριζόταν ότι αυτοί οι 130 εργαζόμενοι δεν θα έπρεπε με κανέναν τρόπο να περιληφθούν στους οριστικούς πίνακες διοριστέων κατά συμμόρφωση της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που τους απέκλειε λόγω της κριθείσας επαυξημένης μοριόδοτησης ως συνταγματικά άκυρης!

Ενώ, λοιπόν, ο Μ. Βορίδης εμφανιζόταν να υπερασπίζεται την συνταγματική νομιμότητα με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η προηγηθείσα διάταξη έγινε νόμος του κράτους την 2α Μαρτίου 2023, τελικώς ο ισχυρισμός του υπουργός Εσωτερικών για την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας ανετράπη από την εκλογοθηρία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ως εκ τούτου, στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, που αναμένεται να ψηφιστεί την Μεγάλη Τρίτη από την Βουλή, ο Μ. Βορίδης φέρνει νέα ρύθμιση, που παρατείνει τις συμβάσεις εργασίας και μίσθωσης έργου για όσους απασχολούνται με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δηλαδή για αυτούς που δεν πληρούσαν τα κριτήρια για τον διορισμό τους, παρότι εργάζονταν από την 18η.12.2018. Στη νέα ρύθμιση, περιλαμβάνονται όχι μόνον αυτοί που απασχολούνται στους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αλλά και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στα χωρικά όρια των ως άνω ΟΤΑ που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος. Αυτή η τελευταία φράση συνιστά προσθήκη, καθότι η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών την είχε παραλείψει από την διάταξη του νόμου που εκδόθηκε σε ΦΕΚ την 2α Μαρτίου 2023.

Επίσης, η νέα ρύθμιση αφορά αυτούς που συμμετείχαν στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μονίμου προσωπικού της υπό στοιχεία 4Κ/2020 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (τ.ΑΣΕΠ 15) και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, αυτές οι δυο κατηγορίες προσωπικού «θα συνεχίσουν να απασχολούνται με την ίδια σχέση εργασίας και για την παροχή των ίδιων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα παράτασης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ 164/2004 (Α΄ 134), αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής της σχέσης εργασίας του σε αορίστου χρόνου». Δηλαδή, η ρύθμιση Βορίδη καταστρατηγεί το ΠΔ Παυλόπουλου (ΠΔ 164/2004) για το ανώτατο όριο διάρκειας των διαδοχικών συμβάσεων που είναι οι 24 μήνες απασχόλησης και δημιουργεί νέες συνθήκες ομηρίας για αυτούς τους εργαζόμενους!

Ως προς την κάλυψη της δαπάνης για την λειτουργία του προγράμματος, στη νέα διάταξη, προβλέπεται αναδρομικά από την 1.1.2023 η χρηματοδότηση του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού, που θα συνεχίσει να εργάζεται με συμβάσεις με εγγραφή ειδικής πίστωσης στον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών. Για την εκταμίευση προς τους δικαιούχους Δήμου και νομικά πρόσωπα αυτών, που υλοποιούν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» θα απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.

Στη νέα ρύθμιση προβλέπεται ότι «τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τη χρηματοδότησή τους από τους δήμους για το πρόγραμμα αυτό». «Τα ανωτέρω ποσά χρηματοδοτήσεων είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, παρακράτηση ή εισφορά, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη και οφειλές του φορέα προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα», αναφέρεται στη νέα ρύθμιση.

πηγή: https://www.ilektrav.gr/ – byΗΛΕΚΤΡΑ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ