Αυθαιρεσίες κατά τις μετακινήσεις υπαλλήλων και αναθέσεις θέσεων ευθύνης στο ΥΠΕΣ!

ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών Λεκανοπεδίου Αττικής σχετικά με αυθαιρεσίες κατά τις μετακινήσεις υπαλλήλων και αναθέσεις θέσεων ευθύνης:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για την τήρηση της νομιμότητας για το σύνολο του προσωπικού στον δημόσιο τομέα και συνεπώς για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων, αποφεύγει επί πολλά έτη την εφαρμογή των διατάξεών του που αφορούν στην αξιοκρατική κάλυψη των θέσεων ευθύνης με την διεξαγωγή κρίσεων. Όλες οι θητείες προϊσταμένων έχουν λήξει προ πολλού: των γενικών διευθυντών από τον Μάιο 2021, των διευθυντών από το 2014 και των τμηματαρχών από το 2010. 

Το τελευταίο διήμερο επιλέχθηκε για άλλη μια φορά η διαδικασία των μετακινήσεων και των αυθαίρετων τοποθετήσεων προϊσταμένων, παραβλέποντας το δικαίωμα και την εύλογη προσδοκία κάθε συναδέλφου  να κριθεί με βάση τα τυπικά του προσόντα και την συνεισφορά του στην υπηρεσία. 

Οι πρόσφατες μετακινήσεις-αναθέσεις δεν έγιναν απλώς αγνοώντας τις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και την στοιχειώδη αβροφροσύνη και ορθολογικότητα. Συγκεκριμένα, με την απόφαση 2239/11-1-2023 της Υπηρεσιακής Γραμματέως, η συνάδελφος Μ.Τ. μετακινείται στο Τμήμα Προμηθειών και αναλαμβάνει καθήκοντα προϊσταμένης αυτού, χωρίς να έχει ληφθεί η στοιχειώδης μέριμνα να κενωθεί προηγουμένως η θέση,  από την συνάδελφο Π. Γ., η οποία την κατέχει εδώ και πέντε (5) έτη. Προκειμένου να «διορθωθεί» η κατάσταση αυτή, κοινοποιήθηκε σήμερα, 13/1/2023, στη συνάδελφο Π. Γ. απόφαση μετακίνησής της σε θέση προϊσταμένης του Τμήματος Π.Σ.Ε.Α. του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δηλαδή μετακινείται σε υπηρεσιακή δομή η οποία θεσμικά είναι εκτός του Υπουργείου μας. Έτσι πλέον η συνάδελφος, μεταξύ πολλών άλλων α) δεν καλύπτεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπουργείου Εσωτερικών, β) παύει να είναι μέλος του σωματείου μας κλπ.

Επιπλέον, εντελώς ανορθολογικά μετακινείται από το Τμήμα  Αποκεντρωμένων Διοικήσεων η συνάδελφος Φ.Π., και το Τμήμα υποστελεχώνεται, ενώ έχει επιβαρυνθεί με πρόσθετο έργο. Ομοίως, η συνάδελφος Γ.Κ. μετακινείται στο Ειδικό Ληξιαρχείο και της ανατίθενται καθήκοντα προϊσταμένης, ενώ η ίδια δεν το επιθυμεί και το δήλωσε εγγράφως προς κάθε κατεύθυνση. Να σημειωθεί ότι το βουλητικό στοιχείο είναι θεμελιώδες στην νόμιμη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, οι οποίες προκηρύσσονται και οι επιθυμούντες δηλώνουν ρητά την βούλησή τους να μετάσχουν στη διαδικασία κρίσεων και να αναλάβουν την θέση ευθύνης.

Ενώ υπάρχουν ενεργά εύλογα αιτήματα συναδέλφων για μετακίνησή τους, επιλέγεται να γίνονται μετακινήσεις και τοποθετήσεις προσώπων που δεν το επιθυμούν, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης τεκμηρίωση της σχετικής ανάγκης και κυρίως χωρίς να έχει εφαρμοσθεί ένα πλέγμα κανόνων και αρχών, οι οποίοι να συνδυάζουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησης με την προστατευόμενη εμπιστοσύνη των συναδέλφων και το δικαίωμα στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη.

Οι ενέργειες και οι αποφάσεις αυτού του είδους όχι μόνον δεν εξασφαλίζουν «την ευρυθμία στη λειτουργία της υπηρεσίας», όπως σημειώνεται τυπολατρικά στην Απόφαση 2239, αλλά αντίθετα, ήδη έχουν επιφέρει ανησυχίες, τριβές και διενέξεις μεταξύ των εμπλεκομένων συναδέλφων.

Η επιμονή μας στην νόμιμη διαδικασία, η οποία υλοποιεί την συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας, δεν αποτελεί πουριτανική εμμονή ή νομικισμό. Αφ’ ενός αντανακλά τις αξίες υπό τις οποίες οφείλει να λειτουργεί μία σύγχρονη και δημοκρατική διοίκηση και αφ’ ετέρου διασφαλίζει τον ορθολογισμό στις ενέργειες της διοίκησης, ώστε αυτή να αποφεύγει να εκτίθεται κατά τα ανωτέρω.

Συνεπώς αναμένουμε την παρέμβασή σας, ώστε να εξομαλυνθεί άμεσα η καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά και να αποκατασταθεί η αξιοκρατική και σύννομη δράση της διοίκησης.     

Ο πρόεδρος                                                                          Ο γενικός γραμματέας

Π. Δ. Ζαρίφης                                                                                 Κ. Παπαδημητρίου