Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων στο ΨΝΘ: Εφαρμόζοντας το ΔΟΓΜΑ του ΣΟΚ στο ΨΝΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΨΝΘ:

Στο Νοσοκομείο μας, το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, ο προσφάτως διορισμένος προσωρινός Διοικητής του Γ.Ν.Θ. “Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” -ΨΝΘ – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης επιχείρησε παραμονές Χριστουγέννων και τελικά υλοποίησε παραμονές Πρωτοχρονιάς την καθαίρεση της μέχρι τότε Διευθύντριας Διοικητικής Υπηρεσίας και προχώρησε στην τοποθέτηση νέου Διοικητικού Διευθυντή κατά παράβαση της κείμενης Νομοθεσίας (Νόμος 4369: Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις, όπως διατηρήθηκε και ισχύει με το Ν.4674/2020).

Δυστυχώς, το φαινόμενο των αλλαγών σε θέσεις ευθύνης χωρίς την υλοποίηση κρίσεων που προβλέπεται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο είναι σύνηθες και υπάρχει διαχρονική ευθύνη ΟΛΩΝ των κυβερνήσεων. Αυτό που συνέβη όμως στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

Ο νέος Διοικητικός Διευθυντής, κ. Κριθαρίδης εισηγείται πρωτοφανούς έκτασης αλλαγές στη διάρθρωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας, με την ανοχή του Διοικητή κ. Μανωλόπουλου, που παρανόμως τον τοποθέτησε, όσο και του Αναπληρωτή Διοικητή, κ. Βλάχβεη, που ανέλαβε την ευθύνη με την υπογραφή του στις σχετικές αποφάσεις. Συνολικά, μετακινούνται είκοσι ένας (21) συνάδελφοι εκ των σαράντα έξι (46) συνολικά αμιγώς υπηρετούντων στη Διοικητική Υπηρεσία του ΨΝΘ. Ποσοστό 45,6% των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας μετακινήθηκε με στόχο την υλοποίηση των “επιχειρησιακών” σχεδίων της Διοίκησης και του νέου, παρανόμως διορισθέντα, Διοικητικού Διευθυντή.

Στο ερώτημα των συναδέλφων κατά την προφορική ενημέρωσή τους για τις μετακινήσεις ποιος ή ποιοι αποφάσισαν αυτές τις αλλαγές και με ποιον τρόπο, ο προσωρινός Διοικητής, ο Αναπληρωτής Διοικητής και ο νέος Διοικητικός Διευθυντής απαντούν ότι αυτές οι αποφάσεις ελήφθησαν συλλογικά. Τους καλούμε λοιπόν ΑΜΕΣΑ να μας υποδείξουν σε ΠΟΙΟ συλλογικό όργανο, σε ΠΟΙΑ συνεδρίαση και με ΠΟΙΑ μεθοδολογία έλαβε “συλλογικά” χώρα η κρίση του 45,6% των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΨΝΘ.

Επιπροσθέτως, καλούμε το νέο Διοικητικό Διευθυντή να παρουσιάσει στο ΔΣ του Σωματείου, στους/ις εργαζόμενους/ες που πλήττονται από τις αλλαγές αυτές, αλλά και στο σύνολο των εργαζομένων του Νοσοκομείου, ΑΥΤΟΥΣΙΟ το έγγραφό του με αριθμό πρωτοκόλλου 674/11-1-23, του οποίου εγγράφου γίνεται επίκληση στο προοίμιο κάθε σχετικής με τις μετακινήσεις ή/και τις τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης απόφαση.

Αν η Διοίκηση και ο νέος Διοικητικός Διευθυντής δεν προβούν στην ΆΜΕΣΗ απάντηση και ικανοποίηση των 2 παραπάνω αιτημάτων δικαιούται ο/η κάθε/καθεμία θιγόμενος/η εργαζόμενος/η, αλλά και το σύνολο των εργαζομένων του ΨΝΘ να μιλά για υπόγειες συνδιαλλαγές και μεθοδεύσεις της Διοίκησης του Νοσοκομείου και του εκλεγμένου στο ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του ΨΝΘ και κατέχοντα τη θέση του Αντιπροέδρου, νέου Διοικητικού Διευθυντή. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρόν για την “υπεράσπιση και διαφύλαξη” των εργασιακών συμφερόντων των εργαζομένων.

Πέραν όμως των πρωτοφανών σε αριθμό μετακινήσεων και αλλαγών στη διάρθρωση της Διοικητικής Υπηρεσίας του ΨΝΘ και των αδιαφανών τρόπων λήψης των συγκεκριμένων αποφάσεων, υπάρχουν μια σειρά από παρανομίες, παρατυπίες και ευτράπελα που τις χαρακτηρίζουν. Συγκεκριμένα:

 • 2 συναδέλφισσες που στο παρελθόν κατείχαν διευθυντικές θέσεις υποβαθμίζονται σε θέσεις Προϊσταμένης ή/και απλής υπαλλήλου
 • 3 συναδέλφισσες, με θέσεις προϊσταμένων υποβαθμίζονται σε απλές υπαλλήλους και μετακινούνται από τα τμήματά τους
 • 2 συνάδελφοι/ισσες ΠΕ και 1 ΤΕ μετακινούνται σε θέσεις ΔΕ και σε εξωτερικές δομές του Νοσοκομείου
 • 4 συνάδελφοι/ισσες τοποθετούνται ως δια μαγείας, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση μετακίνησής τους από τα τμήματα που εργαζόταν μέχρι πρότινος, σε θέσεις Προϊστάμενων άλλων Τμημάτων, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Νόμου 3528/2007 το οποίο επικαλούνται οι σχετικές αποφάσεις
 • 1 συνάδελφος με βαθμό Α μετακινείται από τμήμα για να “δημιουργήσει χώρο” για την ως δια μαγείας και χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση μετακίνησης, τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένης, συναδέλφισσας με βαθμό Γ, της οποίας ο βαθμός σκοπίμως δεν αναφέρεται στη σχετική απόφαση, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Νόμου 3528/2007 το οποίο επικαλούνται
 • 1 συναδέλφισσα τοποθετείται ως Προϊσταμένη τμήματος χωρίς να έχει υπηρετεί ποτέ προηγουμένως στο τμήμα αυτό, χωρίς να κατέχει σχετική εμπειρία και παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα υπάρχουν 5 συναδέλφισσες που πληρούν τα σχετικά κριτήρια για την πλήρωση της θέσης της Προϊσταμένης
 • 1 συναδέλφισσα, που μόλις επέστρεψε από το απαράδεκτο καθεστώς της αναστολής εργασίας μετακινείται τιμωρητικά εντός του Νοσοκομείου από το οικοτροφείο που υπηρετούσε με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να χρησιμοποιεί 3 λεωφορεία για την μετάβαση στην εργασία της
 • 1 συναδέλφισσα με πρόσληψη στις Εξαρτήσεις, από το Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ, μετακινείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Διευθύντριας του συγκεκριμένου Τμήματος, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε θέση γραμματέα του νέου Διοικητικού Διευθυντή. Στο Νοσοκομείο συνδρομή της θέσης του Διοικητικού Διευθυντή με ύπαρξη θέσης γραμματέα έχει να υπάρξει από το 2010, εποχή των παχέων αγελάδων στο Δημόσιο με υπερπληθώρα τότε δημοσίων υπαλλήλων και σε πλήρη αντιδιαστολή και αντίθεση με τις σημερινές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από τραγικές ελλείψεις προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί στο Νοσοκομείο και τα εξής 2 περιστατικά:

 • 2 συναδέλφισσες που έχουν υπηρετήσει σε υψηλά ιστάμενες διοικητικά θέσεις να περιφέρονται στους διαδρόμους του Νοσοκομείου χωρίς θέση, τοποθέτηση, καθήκοντα και ρόλο για 1,5 μήνα η πρώτη και για 12 μέρες η δεύτερη
 • 2 συναδέλφισσες που τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταμένης, παρόλο που κατέθεσαν εγγράφως δήλωσή τους ότι δεν επιθυμούν τα σχετικά καθήκοντα, εξαναγκάζονται από τη Διοίκηση και το νέο Διοικητικό Διευθυντή στην αποδοχή των καθηκόντων που τους ανατέθηκαν κατ’ εφαρμογή του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα

Κοινό χαρακτηριστικό ΟΛΩΝ των προαναφερθέντων παρανόμων και παράτυπων αποφάσεων, σε αντίθεση με την κοινή πρακτική που ορίζει ένα εύλογο χρονικό διάστημα παράδοσης των παλαιών και παραλαβής των νέων καθηκόντων, είναι η ΑΜΕΣΗ εφαρμογή τους την 1η εργάσιμη μέρα που ακολουθεί της επίδοσής τους στους εργαζόμενους. Να τονίσουμε δε στο σημείο αυτό ότι στο σύνολο των μετακινήσεων, οι αποφάσεις επιδόθηκαν είτε πριν τις αργίες της Πρωτοχρονιάς είτε πριν Σαββατοκύριακο.

Τα παραπάνω πρωτοφανή γεγονότα βεβαίως δεν προέκυψαν σαν κεραυνός εν αιθρία καθώς δείγματα του απαξιωτικού προς το Δημόσιο ΕΣΥ τρόπου διοίκησης προς όφελος των ιδιωτών υπάρχουν εδώ και καιρό:

 • με το απαράδεκτο καθεστώς της αναστολής εργασίας για τους ανεμβολίαστους που οδήγησε συναδέλφους σε καθεστώς ομηρίας και αγωνίας για διαβίωση
 • με τις τραγικές ελλείψεις σε επίπεδο προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες (διοικητική, νοσηλευτική, ιατρική, τεχνική) παρά την πρωτοφανή επέλαση της πανδημίας και το νοσοκομείο να λειτουργεί τμήματα κάτω από το όριο ασφαλείας
 • με τις απαράδεκτες συνθήκες των κτηριακών υποδομών και συγκεκριμένα τμήματα οξέων περιστατικών χωρίς κλιματισμό που επηρεάζει άμεσα την αποθεραπεία των ασθενών, γραφεία που στάζουν σε κάθε ψιλόβροχο, μαγειρεία που καταστράφηκαν και οδήγησαν σε σύμβαση με ιδιώτη πάροχο, με εφημερίο που όμοιό του δεν υπάρχει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες
 • με την ανεπάρκεια και αδυναμία να να λειτουργήσουν με ασφάλεια τμήμα COVID, που οδήγησε στον τραγικό θάνατο ασθενή, τον τραυματισμό άλλων και τη σύλληψη σε αυτόφωρη διαδικασία της γιατρού του τμήματος
 • με το καθεστώς τρομοκρατίας που επικρατεί εδώ και μια τριετία στη νοσηλευτική υπηρεσία με τις ευνοϊκές μετακινήσεις ημετέρων και αρεστών, με δυσμενείς τοποθετήσεις και μετακινήσεις μη αρεστών από τη θεραπευτική Κοινότητα Καρτερών μέχρι την Περαία, με την άρνηση λήψης της άδειας σε χρόνο που ο/η νοσηλευτής/τρια έχει ανάγκη, γεγονός που οδήγησε στο να υπάρχουν εργαζόμενοι/ες που έχουν να λαμβάνειν όλη την άδεια του 2022 και τα σχετικά ρεπό

στοιχεία και γεγονότα που οδηγούν εντέλει στην μείωση της ποσοτικής και ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών στον ψυχικά ασθενή και τον εξαρτημένο συνάνθρωπο και μετατρέπουν τους εργαζόμενους στο ψυχιατρείο σε ανθρωποφύλακες αντί για θεραπευτές.

Δεν είναι όμως οι παρανομίες, οι παρατυπίες και τα ευτράπελα που χαρακτηρίζουν κυρίαρχα αυτό που συμβαίνει στο Νοσοκομείο μας με τις προαναφερθείσες σαρωτικές αλλαγές. Αυτό που επιχειρείται από τη Διοίκηση με την αμέριστη συνεργασία του νέου, παρανόμως διορισθέντα, Διοικητικού Διευθυντή είναι η εφαρμογή του Δόγματος του ΣΟΚ στους εργαζόμενους στις νευραλγικές θέσεις της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, με έναν προφανή και ορατό κίνδυνο, αλλά και ένα άρρητο μήνυμα.

Ο προφανής και ορατός κίνδυνος έχει να κάνει με τον κίνδυνο κατάρρευσης της εύρυθμης λειτουργίας της νευραλγικής για τη λειτουργία ενός Νοσοκομείου Διοικητικής Υπηρεσίας. 45,6% των μελών της αλλάξουν αντικείμενο και καλούνται να λειτουργήσουν άμεσα σε θέσεις, τμήματα και αντικείμενα που είτε δεν γνωρίζουν, είτε δεν έχουν την εμπειρία να λειτουργήσουν, σε καθεστώς τρομακτικών ελλείψεων προσωπικού και με τη διαρκή πίεση επίτευξης διοικητικών στόχων. Για πολλούς/ες συναδέλφους/ισσες φοβούμαστε ότι η «αδυναμία», η «ανεπάρκεια», η «αποτυχία» μπορεί να φαντάζει προδιαγεγραμμένη, αν δεν αποτελεί μάλιστα και στόχευση για τους εμπνευστές αυτού του σαρωτικού σχεδίου αλλαγών προς όφελος πάντα των αναθέσεων σε ιδιώτες.

Με την καλλιέργεια κλίματος διαίρει και βασίλευε, τη μοναχικότητα και την τρομοκράτηση των εργαζομένων στη Διοικητική Υπηρεσία, επιδιώκεται ο απόλυτος έλεγχός της με απώτερο στόχο την εφαρμογή αποφάσεων για την οριστική και εκ των έσω διάλυση του πολύπαθου ΕΣΥ. Οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε αντιτίθεται στις επιταγές της Διοίκησης και του νέου Διοικητικού Διευθυντή κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή με μετακίνηση, καθαίρεση και υποβάθμιση. Αυτό είναι το ΑΡΡΗΤΟ μήνυμα αυτών των σαρωτικών αλλαγών.

Σε αυτές τις ζοφερές κατά τη γνώμη μας συνθήκες δεν υπάρχουν ευνοημένοι/ες και μη, συμπαθούντες και μη, φίλα προσκείμενοι/ες και μη. Ο/Η σημερινός/η ευνοημένος/η μπορεί αύριο να καταστεί εμπόδιο ή/και βαρίδιο στους σχεδιασμούς τους και να έχει τη σημερινή τύχη των καρατομημένων και καθαιρεθέντων συναδέλφων/ισσων. ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ οι συνάδελφοι/ισσες μπαίνουμε στην ίδια στενωπό, βράζουμε στο ίδιο καζάνι και είμαστε αναλώσιμοι/ες για την επίτευξη του ομολογηθέντος σχεδίου τους για την οριστική και εκ των έσω διάλυση του ΕΣΥ.

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ μαζί οφείλουμε να αντιδράσουμε ΣΗΜΕΡΑ, ζητώντας την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΛΗΣΗ των παράνομων και παράτυπων αυτών αποφάσεων. Τυχόν κάθε άλλη απόφαση της Διοίκησης και του νέου, παρανόμως διορισθέντα, Διοικητικού Διευθυντή, τους καθιστούν υπόλογους απέναντι στους εργαζόμενους του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και προφανώς και τη δικαιοσύνη.