Ανακοίνωση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ» για την συγκρότηση Προεδρείου στην ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ

Ανακοίνωση της «ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ»

Η σύνθεση του Προεδρείου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Λυμπεράς

Α ́ Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Αντωνακάκης

Β ́ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Γεωργιάδης

Γ ́ Αντιπρόεδρος: Μαρία Τσαμούρη

Γεν. Γραμματέας: Αντώνιος Νικολόπουλος

Ταμίας: Ηλίας Κολλιόπουλος

Αναπλ. Γραμματέας: Κυριάκος Ντινέλης

Υπεύθ. Πολιτιστικού: Νικόλαος Κεκές

Υπεύθ. Συνεταιριστικού Απόστολος Κονταράτος

Μέλη: Αντώνιος Αλεξόπουλος

Ελπινίκη Αθανασίου

Χρήστος Βαγενάς

Μαρία Γεροντή

Τρύφωνας Γρομπανόπουλος

Δημήτριος Ζήσιμος

Σωτήριος Κάμτσης

Ευαγγελία Καρβούνη

Παναγιώτα Κίτσου

Μιχάλης Κολιός

Τρύφων Λαζαρίδης

Παύλος Μουρατίδης

Κωνσταντίνος Πονηράκος

Δημήτριος Σιμόπουλος

Το προεδρείο που συγκροτήθηκε στην ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ, κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό, με τη συμμετοχή των 5 από τις 6 παρατάξεις που συμμετέχουν στο ΔΣ (ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΔΑΚΕ, ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΔΑΣ, ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΡΟΟΔΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ), θεωρούμε ότι αποτελεί για την ομοσπονδία, σε αυτή την συγκυρία, την καλύτερη δυνατή λύση, σύμφωνα και με τον συσχετισμό των συνδικαλιστικών δυνάμεων.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ είχε διακηρύξει δημόσια και με σαφήνεια στις εργασίες του πρόσφατου 28ου συνεδρίου της ΠΟΣΕ ΕΦΚΑ την θέση της, ότι σε αυτή την συγκυρία, θεωρεί ως καλύτερη λύση για την ομοσπονδία, τη δημιουργία ενός αναλογικού – αντιπροσωπευτικού Προεδρείου.

Θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι το Προεδρείο αυτό δεν έχει ούτε μπορεί να έχει χαρακτηριστικά προγραμματικής και συνδικαλιστικής συμφωνίας μεταξύ των διαφορετικών παρατάξεων και ότι η κάθε παράταξη θα διατηρήσει στο ακέραιο την δική της ιδιαίτερη φυσιογνωμία και θα προωθεί τις δικές της θέσεις, προτάσεις, δράσεις και διεκδικήσεις.

Σαν ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα επιδιώξουμε σταθερά μια έντιμη και καλή συνεργασία με τις υπόλοιπες παρατάξεις, έτσι ώστε στα όργανα, τόσο των συλλόγων όσο και της ομοσπονδίας, να καθίσταται εφικτό να λαμβάνονται αγωνιστικές και διεκδικητικές αποφάσεις – δράσεις για την υπεράσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων και την προώθηση επίλυσης των προβλημάτων τους.

Την αμέσως επόμενη περίοδο θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα για διοργάνωση μιας μεγάλης εκστρατείας, σε συνεργασία με τις οργανώσεις ασφαλισμένων και συνταξιούχων, με στόχο την ανάδειξη της άμεσης ανάγκης για προσλήψεις εκατοντάδων νέων συναδέλφων στον ΕΦΚΑ και για κατάργηση των διατάξεων που καθιστούν τον ΕΦΚΑ έναν οργανισμό «φυλακής» και εξαιρέσεων.

Ειδικότερα, θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την κατάργηση της εξαίρεσης με την απαγόρευση συμμετοχής των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ στο θεσμό της κινητικότητας, καθώς και για επαναφορά των εκπροσώπων των εργαζομένων στα Πειθαρχικά συμβούλια μονίμων και αορίστου, για την κατάργηση της διάταξης που επιτρέπει στους ιδιώτες να εκδίδουν συντάξεις και της διάταξης που εκχωρεί την ακίνητη περιουσία του φορέα σε ΑΕ. Θα παλέψουμε τέλος για την κατάργηση της απαράδεκτης διάταξης, που φέρνει στις θέσεις Γενικών και Διευθυντών χρυσοπληρωμένους ιδιώτες «ημετέρους». Μια διάταξη, που περιφρονεί και εξευτελίζει τόσο τα προσόντα και τις ικανότητές των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, όσο και τον μόχθο και την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουμε, για να παραμένει όρθια, λειτουργική και αποτελεσματική η δημόσια κοινωνική ασφάλιση.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ.