Κερδίζονται οι προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά των δια περιφοράς συνεδριάσεων

Μπορεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί επί κυβέρνησης Μητσοτάκη με πρόσχημα τον κορωνοϊό, να επιβάλει την φίμωση της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια και να καθιστά τις δια περιφοράς συνεδριάσεις μια προσφιλή τακτική για αρκετές διοικούσες παρατάξεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κερδίζονται με προσφυγές στην Αποκεντρωμένη Διοίκησηαποκαθιστώντας τη νομιμότητα στη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων. Μια τέτοια θετική απόφαση έρχεται από τον Δήμο Δυτικής Λέσβου και αναδεικνύει την κατάχρηση των δια περιφοράς συνεδριάσεων!

Την 30η Μαρτίου 2021, τα 19 μέλη της αντιπολίτευσης σε σύνολο 33 μελών δέχθηκαν να πραγματοποιηθεί δια περιφοράς συνεδρίαση λόγω αδυναμίας του προέδρου του δημοτικού συμβούλου να παρίσταται δια ζώσης. Το θέμα της συνεδρίασης αφορούσε την καταπάτηση της παραλίας της Ερεσού από ιδιοκτήτρια οικοπέδου στην περιοχή «Αφεντελί», καθώς η παραλιακή περιοχή υπάγεται στην προστασία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. Να σημειωθεί ότι η κυρωθείσα από την Ελληνική Δημοκρατία με νόμο (Ν. 3827/2010) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου δίνει σαφείς κατευθύνσεις στους φορείς με αρμοδιότητα στον χώρο για τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης οικιστικής δόμησης με έμφαση στον χωρικό σχεδιασμό και την αρμονική ένταξη νέων αναπτύξεων.

Ενώ, λοιπόν, η ιδιοκτήτρια οικοπέδου στην περιοχή Αφεντελί ισχυριζόταν ότι η ιδιοκτησία της επεκτείνεται και στην παραλία της περιοχής, η αντιπολίτευση του Δήμου Δυτικής Λέσβου έφερε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, που συνεδρίασε δια περιφοράς την 30η Μαρτίου 2021. Το δημοτικό συμβούλιο, όμως, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (19 υπέρ, 12 κατά, 1 λευκό, 1 ‘παρών’) «να ανακληθεί η οικοδομική άδεια που αφορά την ιδιοκτησία της Σ.Κ. στην περιοχή Αφεντελί, γιατί οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική ιδιοκτησία, όπως είχε προσδιοριστεί με την υπ’ αριθμόν 786/1998 αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, όπως και κάθε άλλη άδεια στη συγκεκριμένη αμμουδιά «Αφεντελί» μέχρις ότου οριστικοποιηθούν οι όροι δόμησης με βάση του περιφερειακό σχέδιο Βορείου Αιγαίου». «Το Δημοτικό Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου ζητά από το δήμαρχο να μεριμνήσει για την υλοποίηση της απόφασης αυτής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως προβλέπονται από το νόμο», αναφέρεται στην απόφαση της 30ης Μαρτίου 2021.

Επιμένοντας στις δια περιφοράς συνεδριάσεις

Βέβαια, μετά από αυτή την δια περιφοράς συνεδρίαση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου  Δυτικής Λέσβου επέλεξε να συνεχίσει αυτού του τύπου τις συνεδριάσεις. Κάλεσε, λοιπόν, σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 3η Μαΐου 2022 με περιεχόμενο την τροποποίηση προϋπολογισμού. Στην πρόσκληση της δια περιφοράς συνεδρίασης αναγραφόταν ότι όσοι στην τηλεφωνική κλήση δεν αποκριθούν για να ψηφίσουν θα θεωρούνται απόντες. Λόγω έλλειψης απαρτίας, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε εκ νέου σε δια περιφοράς συνεδρίαση την 7η Μαΐου 2022. Παραγνωρίζοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης για δια ζώσης συνεδρίαση, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε εκ νέου την 10η Μαΐου 2022, χαρακτηρίζοντας «επείγοντα» τα προς συζήτηση θέματα. Αυτή ήταν η τρίτη κατά σειρά συνεδρίαση με την πρόσκληση να αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αν μετά από δυο συνεχόμενες προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη, εφ’ όσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών».

Μετά την τρίτη πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύσσωμη η αντιπολίτευση γνωστοποίησε ότι λόγω της σημαντικότητας των θεμάτων οικονομικού χαρακτήρα, οι συνεδριάσεις θα έπρεπε να γίνουν δια ζώσης, αφού πλέον δεν υπήρχαν τα περιοριστικά μέτρα του κορωνοΐου, προκειμένου «να υπάρξει η δυνατότητα συζήτησης των θεμάτων, ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των δημοτικών συμβούλων, υποβολής διευκρινιστικών ερωτήσεων επί οικονομικών θεμάτων».

Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με αυτό το σκεπτικό ο Νικόλαος Χήρας, επικεφαλής της παράταξης «Ξεκινάμε» και ο Στρατής Ζαφείρης, επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία της Δυτικής Λέσβου» έκαναν προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Στην απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε τις αποφάσεις που προέκυψαν από τη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2022, με την παρουσία του 1/3 των δημοτικών συμβούλων. «Ακόμα και εάν δεχθούμε ότι τα θέματα τα οποία θα συζητούνταν κατά την επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν κατεπείγοντα, τα οποία όμως θα έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως τέτοια από την πρώτη πρόσκληση και όχι στην τρίτη πρόσκληση, θα έπρεπε κατά τις σχετικές διαδικασίες οι οποίες έλαβαν χώρα διά περιφοράς, να συμμετέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης και όχι το ένα τρίτο (1/3) το οποίο συμμετείχε», αναφέρεται στην απόφαση της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, επιβεβαιώνοντας ότι οι δια περιφοράς συνεδριάσεις αφορούν μόνον έκτακτα θέματα και όχι θέματα που πρέπει να συζητώνται δια ζώσης στα δημοτικά συμβούλια.

Στρατής Ζαφείρης: Αντιστεκόμαστε στις αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις

«Η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συνιστά αποκατάσταση της δημοκρατίας γιατί ζούμε μια σειρά από αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου και εξ αιτίας της ενισχυμένης αποφασιστικής λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής», σχολιάζει ο Στρατής Ζαφείρης, επικεφαλής της παράταξης «Συνεργασία της Δυτικής Λέσβου».

«Οι μετέπειτα προσκλήσεις για συνεδριάσεις μετά την υπόθεση για το Αφεντέλι ήταν δια περιφοράς, αλλά δεν υπήρχαν οι περιορισμοί του κορωνοΐου. Παρότι επιμείναμε ως αντιπολίτευση να γίνει η συνεδρίαση δια ζώσης, εκδόθηκαν τρεις προσκλήσεις για συνεδρίαση δια περιφοράς και έτσι προσφύγαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τελικά ακυρώθηκαν οι αποφάσεις, που ελήφθησαν καταχρηστικά», υπογραμμίζει ο Στρατής Ζαφείρης. «Έχουμε χρέος, λοιπόν, να αντιστεκόμαστε στις αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις υπηρετώντας και προάγοντας την τήρηση της νομιμότητας!», καταλήγει ο Στρατής Ζαφείρης.

ΠΗΓΗ: ilektrav.gr