Εκλογές στα Υπηρεσιακά & το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ ΝΟΕ-ΔΕΚ 2022 – Στηρίζουμε/ψηφίζουμε ΑΡΜΕ!

Σε λίγες μέρες θα κληθούμε όλοι οι εργαζόμενοι να εκλέξουμε τους νέους εκπροσώπους μας στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ. Οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο δύσκολο τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις αποτυχημένες επιλογές της κυβέρνησης που έχουν αναδιαμορφώσει τις εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο σε ακραία νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Από τον Ν. 4808/21 που περιορίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Από το φαύλο καθεστώς της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας που επικρατεί οριζόντια στο Δημόσιο. Από τα στερεότυπα για ανίκανους και αντιπαραγωγικούς δημόσιους υπαλλήλους και για Ιδιωτικό τομέα που θα σώσει τάχα την κατάσταση, παρεμβαίνοντας σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως είναι η δυνατότητα κατοχής από ιδιώτες θέσεων ευθύνης μέσα στην Διοίκηση.

Μέσα σ’ αυτήν κατάσταση καλούμαστε οι εργαζόμενοι στο ΥΠΠΟΑ να δώσουμε ακόμα μία μάχη με αφορμή τις εκλογές στα Υπηρεσιακά& Πειθαρχικά Συμβούλια, απέναντι τόσο στις κυβερνητικές επιλογές αλλά και σε όσους απεχθάνονται την ακηδεμόνευτη και αδιαμεσολάβητη έκφραση της βούλησής μας.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε, συνιστούν όργανα που συμμετέχουν στην διοίκηση του ΥΠΠΟΑ και στα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό. Είναι αρμόδια για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων που αφορούν την εργασιακή του σχέση με την υπηρεσία, την εκπαίδευσή του, τα δικαιώματά του, την ιεραρχική του εξέλιξη κτλ.

Σε αυτά  απευθύνεται κάθε συνάδελφος όταν επιθυμεί να μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία εντός του υπουργείου, ή όταν θέλει να ενταχθεί στην κινητικότητα ώστε να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία εκτός του υπουργείου. Ακόμη ο εργαζόμενος που θέλει να αξιοποιήσει τις επιπλέον σπουδές που έκανε, στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα αιτηθεί την μετάταξή του σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε αυτό θα απευθυνθεί για να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης έτσι ώστε να εμπλουτίσει την φαρέτρα των προσόντων του με ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, όπως επίσης και για να αναγνωριστεί η συνάφεια του τίτλου με ένα τουλάχιστον από τα πεδία δραστηριοποίησης του ΥΠΠΟΑ και να εξελίξει προς τα πάνω το μισθολογικό και βαθμολογικό του κλιμάκιο.

Ειδικότερα για την βαθμολογική εξέλιξη, το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αυτό που θα εισηγηθεί την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό ενός συναδέλφου μέσω του πίνακα προακτέων. Πάλι μετά από αίτηση του εργαζόμενου που θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του, το υπηρεσιακό συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή και για την συμβατότητα της χρήσης. Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα εισηγηθεί την χορήγηση ή όχι άδειας άνευ αποδοχών σε έναν εργαζόμενο που έχει ανάγκη να την λάβει για να εξυπηρετήσει σημαντικές προσωπικές, οικογενειακές ή άλλες ανάγκες. Οι νεότεροι συνάδελφοι μας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, με σκοπό την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα απευθυνθούν. Τέλος για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος το υπηρεσιακό συμβούλιο θα κρίνει και θα εισηγηθεί τους συναδέλφους καθώς και την τοποθέτησή τους. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα εκλεγούν, εκτός από τα υπηρεσιακά συμβούλια θα συμμετέχουν και σε άλλα όργανα:

Στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, όπου εξετάζονται οι ενστάσεις των εργαζομένων κατά της αξιολόγησης που δέχθηκαν από τους προϊσταμένους τους, έχει προβλεφθεί η συμμετοχή των αιρετών εκπρόσωπων χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου (κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που συμμετέχουμε στην απεργία αποχή από την Αξιολόγηση).

Τέλος οι αιρετοί εκπρόσωποι που θα εκλεγούν θα συμμετέχουν (με δικαίωμα ψήφου) στο πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο που εξετάζει την πειθαρχική δίωξη υπαλλήλων και την ενδεχόμενη επιβολή ποινών ή απαλλαγή τους μετά από καταγγελία της διοίκησης.

Συνεπώς οι αιρετοί συμμετέχουν σε διαδικασία κρίσης για ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα εργαζομένων που καμμιά φορά φθάνουν ακόμη και στην αμφισβήτηση της εργασιακής τους σχέσης. Έχουν άρα σημαντικό, διαρκή και καταλυτικό ρόλο σε όλη υπαλληλική σταδιοδρομία κάθε υπαλλήλου και σχεδόν σε κάθε θέμα. Κάθε συνάδελφος, μέχρι την συνταξιοδότησή του, είναι βέβαιο πως θα απευθυνθεί σε αυτά.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής ο κομβικός ρόλος του αιρετού εκπροσώπου ο όποιος σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις οφείλει να προστατέψει τα δικαιώματα του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά. Να στηρίξει την επιχειρηματολογία και τις ανάγκες τους και να διατυπώσει με σαφήνεια το δίκαιο αίτημά τους, κάτι σαν συνήγορος. Εκτός όμως από προασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι αιρετοί εκπρόσωποι ελέγχουν και τις πράξεις της Διοίκησης και της Πολιτικής ηγεσίας οι οποίες ενίοτε παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουν διαπιστωθεί σοβαρές παρενοχλήσεις στο έργο και την κρίση των Συμβουλίων είτε με τον χαρακτήρα αλλοίωσης της γνωμοδότησής τους, είτε με την διαρκή πίεση των διορισμένων μελών ή και κάποιων αιρετών ακόμη, να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα υπηρεσιακού τύπου ή κομματικού ρουσφετιού. Πρακτικές πάντα ιδιοτελείς και αναχρονιστικές που ενισχύονται όμως εξ αρχής από τον αρνητικό συσχετισμό των Συμβουλίων. Τα Υπηρεσιακά και τα Πειθαρχικά Συμβούλια αποτελούνται από 3 διορισμένα μέλη από τη Διοίκηση, την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και το κράτος και φυσικά τους 2 αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο η Διοίκηση και η Πολιτική ηγεσία εξασφαλίζει τις πλειοψηφίες της. Σπάνε αυτές οι πλειοψηφίες!

Μεταστρέφονται υπέρ των εργαζομένων με την ψήφο τους σε αυτές τις εκλογές, στηρίζοντας αιρετούς εκπροσώπους που αποδεικνύουν ανιδιοτέλεια και η επιμονή. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους αιρετούς εκπροσώπους, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται με την πλήρη γνώση του νομικού πλέγματος που διέπει τις σχέσεις του εργαζόμενου με την Διοίκηση και την Πολιτική ηγεσία και βέβαια βαθιά κατανόηση του κοινωνικών συσχετισμών και του πολιτικού περίγυρου. Με αυτά τα εφόδια μπορούν πολλές φορές να υποσκελιστούν (και έχει αποδειχθεί με τους αιρετούς εκπρόσωπους του ΑΡΜΕ) τα εμπόδια που θέτει η βολική και ένοχη υπέρ Διοίκησης και Πολιτικής ηγεσίας πλειοψηφία των 3 – 2.

Στο ΑΡΜΕ δεν πιστεύουμε σε τεχνητούς διαχωρισμούς, όπως πολλοί θέλουν να επιβάλουν στο εσωτερικό των εργαζομένων, αλλά ούτε και σε εκπροσώπους πειθήνια όργανα της βούλησης κύκλων συμβιβασμένων με την δυστοπία που ζούμε όλοι μας.

Στο ΑΡΜΕ, όπως απέδειξαν με την μέχρι σήμερα στάση τους οι εκλεγμένοι συνάδελφοί μας, στηρίζουμε την δίκαιη και προς το συμφέρον των εργαζομένων αντιμετώπιση των υποθέσεων, τις διαφανείς διαδικασίες, εναντιωνόμαστε σε κάθε εξωυπηρεσιακή παρέμβαση. Οι αγώνες του παρελθόντος αποτελούν την πυξίδα για τις διεκδικήσεις μας.

Στηρίξτε το ΑΡΜΕ για να  δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί ακόμα μία φορά, γιατί το συλλογικό είναι πάνω από το ατομικό!

Διαδικασία & ημερομηνίες:

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Στις επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων το ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ (ΑΡΜΕ), αν θέλετε αιρετούς εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, μακριά από τη λογική των «παραταξιακών διευκολύνσεων» και των «προσωπικών εξυπηρετήσεων».

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Καθορισμός καθόρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων και αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (τομέα Πολιτισμού). Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις οδηγίες που απέστειλε στις υπηρεσίες :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά & Πειθαρχικά Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ θα διεξαχθούν στις Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με τουλάχιστον 40 υπαλλήλους, έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, σε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00 π.μ. – 5.00 μ.μ.  Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών, σε κάθε περίπτωση μεριμνούν ώστε οι φάκελοι ψηφοφορίας  να έχουν περιέλθει στις Εφορευτικές Επιτροπές της Κεντρικής Υπηρεσίας εντός του Οκτωβρίου και πάντως όχι πέραν της ημερομηνίας διενέργειας των εκλογών στην κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, που θα ανακοινωθεί με Υπουργική Απόφαση – Προκήρυξη. Φάκελοι που θα φθάσουν στον παραλήπτη – μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής μετά την ημερομηνία των εκλογών, θεωρούνται εκπρόθεσμοι και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

  • στις  Περιφερειακές & ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, με λιγότερους από 40 υπαλλήλους έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, η ψηφοφορία διεξάγεται ΚΑΙ δια αλληλογραφίας. Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Όποιος ψηφίσει δια αλληλογραφίας δεν έχει πλέον το δικαίωμα να ψηφίσει αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση που κάποιος διπλοψηφίσει κινείται υποχρεωτικά η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης (ΔΥ κώδικας, αρ. 13, παρ 7 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 ΥΑ όπως ισχύει).

Συγκεκριμένα ο υπάλληλος που ψηφίζει δια αλληλογραφίας:

  • παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό από τον Προϊστάμενο του (ψηφοδέλτια, φάκελο σφραγισμένο από την Εφορευτική Επιτροπή, και ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ για την ταχυδρόμηση του φακέλου ψηφοφορίας), ο υπάλληλος – εκλογέας βεβαιώνει ενυπογράφως σε πίνακα την παραλαβή του εν λόγω υλικού
  • ψηφίζει, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο σε φάκελο που έχει σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τον κλείνει καλά
  • τοποθετεί τον παραπάνω φάκελο (που περιέχει το ψηφοδέλτιο) μέσα στον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ και γράφει πάνω τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, κλάδο/ειδικότητα, Υπηρεσία που υπηρετεί και την ταχυδρομική δ/νση της Υπηρεσίας του (αν δεν τα αναγράψει ο φάκελος θεωρείται ΑΚΥΡΟΣ)
  • ταχυδρομεί επι αποδείξει τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΦΑΚΕΛΟ που αναγράφει τα στοιχεία του, προς: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη του εξουσιοδοτημένου μέλους της Εφορευτικής επιτροπής, έγκαιρα ώστε να φτάσει ΠΡΙΝ ΤΙΣ 8.11.22.  Φάκελοι που θα φτάσουν μετά από αυτή την ημερομηνία είναι ΑΚΥΡΟΙ
  • Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ κάθε υπαλλήλου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ

Tα εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των φακέλων μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ έχουν οριστεί ως εξής :

 ΠΡΟΣ: Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Μπουμπουλίνας 20-22, ΤΚ 10682, υπόψη κ. …..

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Αλεξανδρή Ιωάννας

Α’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) υπόψη: κ. Γκόγκου Αναστασίας

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Γκούφα Αντωνίου

Β’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) υπόψη: κ. Σιώμου Ιωάννη

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ. Πλακούτση Λαυρίας

Γ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) υπόψη: κ.. Μάκα Χριστίνας

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Κοραντή Ευαγγελίας

Δ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) υπόψη: κ. Ξενούλη Δημήτριου

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Νικολάου Νικόλαου

Ε’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) υπόψη: κ. Γυφτοχρήστου Στυλιανού

ΣΤ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΝΙΜΩΝ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) υπόψη: Τσούπρα Όλγας

ΣΤ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΙΔΑΧ(ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ) υπόψη: Ζερβού Αρτέμιδος

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22) σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 442164/15-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τομέας Πολιτισμού)” σε ημερομηνίες των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτές παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα, ανά Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και ώρες από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.:

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022

Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ) Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Δ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. (ΑΡΧΑΙΟΦΥΛΑΚΕΣ) Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022

Ε΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ) Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022

ΣΤ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μόνιμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2022

Επισημαίνεται ότι η προσέλευση των εκλογέων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομό Αττικής, θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τα ισχύοντα κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν εκτός Νομού Αττικής, η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα του κάθε Προϊσταμένου σε χρόνο που να επιτρέψει την έγκαιρη αποστολή των ψηφοδελτίων στις οικείες Εφορευτικές Επιτροπές.