Ψηφίζουμε/στηρίζουμε «ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στις εκλογές του ΓΛΚ

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΛΚ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7/10/2022