Ανακοίνωση της Ανένταχτης Ενωτικής Παρέμβασης Εργαζομένων του Δ.Ζωγράφου, για την πρόσφατη ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ανακοίνωση της Ανένταχτης Ενωτικής Παρέμβασης Εργαζομένων του Δήμου Ζωγράφου, για την πρόσφατη ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.