ΣΥΝΕΚ: Ούτε κρίσεις διευθυντών/ντριών σχολείων δεν μπορούν να υλοποιήσουν… οι «άριστοι» του ΥΠΑΙΘ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΚ

Με νέα διάταξη επιχειρούν την πλήρη άλωση των Συμβουλίων Επιλογής
Διευθυντών/ντριων σχολικών μονάδων!


Η θητεία των διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων έχει λήξει, από τον Αύγουστο του 2021,
και με αποκλειστική ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ έχει καθυστερήσει η διαδικασία
των κρίσεων. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας χρειάστηκε 9 ολόκληρους μήνες για την επιλογή
των νέων Διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης. Εξάλλου, η παρατεταμένη καθυστέρηση των τελικών
αποτελεσμάτων ήταν απόρροια των πιέσεων για την εκλογή των «αρεστών» της κυβέρνησης.
Η «αριστεία» και η «αξιοπιστία» της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ δε σταματά εδώ.
Η κ. Κεραμέως με αιφνιδιαστική τροπολογία -που ψηφίστηκε- στο τελευταίο και άσχετο,
με τα θέματα της εκπαίδευσης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας πριν το
κλείσιμο της Βουλής για τις διακοπές του καλοκαιριού, ανατρέπει το νόμο που ή ίδια έχει
ψηφίσει (!) και προβλέπει:
 Νέα σύνθεση των Συμβουλίων Επιλογής που απαρτίζονται από τον Διευθυντή/ντρια
Εκπαίδευσης, τον Συντονιστή/ντρια Εκπαιδευτικού Έργου, και τρεις (3) εκπαιδευτικούς
διορισμένους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης με θέση στελέχους (χωρίς να
είναι απαραίτητο) και με 15ετή ή 20ετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Μάλιστα αν δεν βρεθεί
Συντονιστής/τρια το Συμβούλιο στελεχώνεται και από τέταρτο εκπαιδευτικό! Ασφαλώς
και δεν προβλέπεται συμμετοχή αιρετών στο Συμβούλιο Επιλογής γεγονός που κατά
την κυβέρνηση και το ΥΠΑΙΘ «ενισχύει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια»! Το τι έχει
συμβεί τα δυο τελευταία χρόνια με την απουσία των αιρετών από τα Υπηρεσιακά
Συμβούλια είναι γνωστό σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα…
 Αλλάζει η σειρά επιλογής και οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα προηγηθούν
από την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης και βέβαια των Περιφερειακών
Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.
Ασφαλώς και έπρεπε να έχει ήδη πραγματοποιηθεί η επιλογή των Διευθυντών/ντριών
των σχολικών μονάδων. Η ευθύνη της καθυστέρησης βαρύνει αποκλειστικά και μόνο την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ που δεν κατάφερε ποτέ να υλοποιήσει τις δικές της
εξαγγελίες και τον προγραμματισμό που η ίδια είχε θέσει. Σε καμία περίπτωση όμως, και με
αφορμή το γεγονός της καθυστέρησης που χρησιμοποιεί το ΥΠΑΙΘ, δε θα δεχτούμε την άκριτη
επιτάχυνση των διαδικασίων με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως:
 Τον ορισμό των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με νέα σύνθεση και με ό,τι αυτό
σημαίνει για τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των νέων
Διευθυντών/ντριών.

Τη συνέχιση της περιστολής των δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών
έκφρασης του κλάδου έτσι όπως αποτυπωνόταν με τη συμμετοχή των αιρετών στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει και τη
Δημόσια Εκπαίδευση ως αξιοποιήσιμο κομματικό λάφυρο, θυμίζοντας άλλες εποχές του
κομματικού κρατισμού. Ο χώρος της εκπαίδευσης από κατεξοχήν πεδίο δημοκρατικής
λειτουργίας και άμεσης συμμετοχής εκπροσώπων του Κλάδου μετατρέπεται, με πολιτική
επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, σε χώρο που ορίζονται όργανα διοίκησης με αδιαφάνεια,
ευνοιοκρατία και διαδικασίες που δε συνάδουν με σοβαρό σύγχρονο κράτος.
Οι Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις -ΣΥΝΕΚ, έχοντας σταθερό προσανατολισμό
τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των θεσμικών διαδικασιών για την επιλογή των Στελεχών
Εκπαίδευσης σε όλο τη φάσμα της διοικητικής πυραμίδας, αγωνιζόμαστε για την:
 επαναφορά των δημοκρατικά εκλεγμένων αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και
Συμβούλια Επιλογής
 επαναφορά του Συλλόγου Διδασκόντων ως του βασικού, συλλογικού και ανώτερου
διοικητικού οργάνου του Σχολείου
 θεσμική θωράκιση του νομικού πλαισίου στην επιλογή των Στελεχών Εκπαίδευσης με
στόχο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ