Μια ακόμα νίκη συμβασιούχων covid που γυρνάνε στην εργασία τους

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει προσωρινής διαταγής, δύο συμβασιούχες – εργαζόμενες με συμβάσεις “Covid-19″ στο Δήμο Αμαρουσίου, οι οποίες απασχολούνταν μέχρι την 31η Μαΐου 2022 στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου με την ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού η πρώτη εξ αυτών και με την ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού η δεύτερη εξ αυτών. Ο Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Αμαρουσίου να τις απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτές τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2022.

ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr