Μετακινήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων του Υπ.Εργασίας με «Προφορική Εντολή»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΣΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Με μια έωλη και αυθαίρετη διαδικασία που δεν προβλέπεται από κανένα νομοθετικό πλαίσιο πόσο δε μάλλον από τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μετακινεί συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης.

Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης να μετακινηθούν  στελέχη της Επιτελικής Δομής στον πρώην ΟΑΕΔ και νυν ΔΥΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαδικασία μετακίνησης που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, χωρίς καν να τους διευκρινιστεί το αντικείμενο, η χρονική διάρκεια και ο τρόπος της μετακίνησης αυτής, είναι καθολικά απαράδεκτη.

Το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας που έχει ως κύρια του αρμοδιότητα την ρύθμιση της αγοράς εργασίας, την θέσπιση κανόνων και την επιβολή τους στους παραβατικούς εργοδότες δεν σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα των ανθρώπων που εργάζονται σ αυτό. 

Αναρωτιόμαστε η υποχρέωση του εργοδότη για  διαλεύκανση της νομικής θέσεως των εργαζομένων που τους επιτρέπουν να  προσδιορίσουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους, να διακρίνουν τον εργοδότη τους και γενικότερα να γνωρίζουν τα ουσιώδη στοιχεία της εργασιακής τους σχέσεως, όπως: «για ποιον εργάζονται», «πού εργάζονται» και «σύμφωνα με ποιες βασικές συνθήκες» δεν ισχύει όταν εργοδότης είναι το Υπουργείο Εργασίας;

Εμείς ως ΑΡΣΥ δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους και  

Ζητάμε  από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας και την ΓΓ Ενίσχυσης της απασχόλησης να αναθεωρήσουν τις επιλογές τους. Με εκβιασμούς απειλές και εφαρμόζοντας αυταρχικές πρακτικές του παρελθόντος δεν λειτουργούν οι ΔΥ.

Καλούμε τον Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας να πάρει θέση.

Να υπερασπιστεί τους συναδέλφους ΔΥ μέλη του Συλλόγου μας που υπηρετούν στην Γενική  Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης. 

Να συντονίσει την δράση του μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑναπτυξιακώνΠρογραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)