Συνήγορος του Πολίτη / Ιδιωτικές κλινικές υπερχρεώνουν τον ΕΟΠΥΥ και τους πολίτες

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε και έγινε σύσκεψη για το «πάρτι» στις νοσηλείες στο υπουργείο Υγείας – Διαφάνεια και λογοδοσία στον χώρο της Υγείας ζητά η Αρχή

Σε κρίσιμο ζήτημα αναδεικνύεται ο οικονομικός αντίκτυπος που έχουν στην κοινωνία και τους πολίτες η υπερκοστολόγηση νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα, που βαρύνουν τόσο τον ΕΟΠΥΥ όσο και τους ασφαλισμένους, από τον Συνήγορο του Πολίτη.

Σε σύσκεψη που κατόπιν αιτήματος της Αρχής, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Υγείας, η Αρχή τόνισε την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο της Υγείας.

Όπως προκύπτει από τη διερεύνηση του θέματος από την Αρχή, το ζήτημα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις σε σχέση με την συνεπακόλουθη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Η Αρχή επισημαίνει ότι υγειονομική κρίση εξαιτίας και της πανδημίας, έχει οδηγήσει στην αύξηση χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Το γεγονός αυτό, απαιτεί ο ΕΟΠΥΥ να συστηματοποιήσει τους ελέγχους και τις διοικητικές αποφάσεις του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην Υγεία ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο για όσους δύνανται να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος ή σε τυχόν υπερκοστολόγηση από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας.

Κατά την αρχή πρέπει, πρώτον, να γίνει αλλαγή του ΕΚΠΥ και στην αποσαφήνιση της δωρεάν κάλυψης τέτοιου είδους υπηρεσιών, στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων με τα ΚΑΑ, και εν τέλει στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση

«Η πρόσφατη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του μηχανισμού ελέγχου των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων υγείας αποτέλεσε αφορμή ώστε ο Συνήγορος του Πολίτη να επισημάνει το κρίσιμο ζήτημα της αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την πολιτεία της υπερκοστολόγησης νοσηλειών στον ιδιωτικό τομέα.

Σε σύσκεψη που κατόπιν αιτήματος της Αρχής, πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2022 στο Υπουργείο Υγείας, η Αρχή τόνισε την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στον χώρο της Υγείας και επισήμανε, ότι ο συνδυασμός της οικονομικής με την υγειονομική κρίση που έχει οδηγήσει στην αύξηση χρήσης ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας απαιτεί ο ΕΟΠΥΥ να συστηματοποιήσει τους ελέγχους και τις διοικητικές αποφάσεις του, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση στην Υγεία ως δικαίωμα και όχι ως προνόμιο για όσους δύνανται να ανταποκριθούν οικονομικά στο κόστος ή σε τυχόν υπερκοστολόγηση από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους υγείας.

Με πρωτοβουλία της Αρχής και κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στο ζήτημα των πρόσθετων χρεώσεων των πολιτών που κάνουν χρήση ιδιωτικών υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας βάσει συμβάσεων που ο ΕΟΠΥΥ συνάπτει με τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας, και της αναβάθμισης θέσης νοσηλείας.

Η Αρχή τόνισε ότι το ζήτημα έχει λάβει δραματικές διαστάσεις σε σχέση με την συνεπακόλουθη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και ότι άμεσες παρεμβάσεις απαιτούνται πρώτον, στην αλλαγή του ΕΚΠΥ και στην αποσαφήνιση της δωρεάν κάλυψης τέτοιου είδους υπηρεσιών, στην επαναδιαπραγμάτευση των όρων των συμβάσεων με τα ΚΑΑ, και εν τέλει στον σχεδιασμό και εφαρμογή ενός προγράμματος δημόσιων επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης και αποθεραπείας».

πηγή: https://www.avgi.gr/