Μόνο 1 στους 9 εγγεγραμμένους έλαβε επίδομα ανεργίας τον Μάιο

Πολλά άλλαξαν στον πρώην ΟΑΕΔ που μετονομάστηκε σε ΔΥΠΑ ,αλλά αυτό που δεν άλλαξε είναι η υποτίμηση αυτών που χρειάζονται ένα αξιοπρεπές επίδομα ανεργίας.

Η αναμόρφωση του συστήματος επιδότησης εγκαταλείφθηκε , η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη λήψη του επιδόματος παραμένουν προνόμιο για λίγους, ενώ και η διάρκεια χορήγησης παραμένει από τις πιο μικρές στην Ε.Ε. Εδώ ,οι βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές δεν είναι προς μίμηση.


Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι από τους 919.236 εγγεγραμμένους ανέργους τον Μάιο, μόνο οι 115.758 πληρώθηκαν το επίδομα του μήνα. Εξίσου αμετάβλητη παραμένει και η μεγάλη αναλογία των μακροχρόνια ανέργων. Το ποσοστό τους ανέρχεται σε 57,94% (532.600 άτομα) ενώ οι άνεργες εγγεγραμμένες γυναίκες ανήλθαν σε 600.259 (ποσοστό 65,30%).


Προβληματική συνεχίζει να είναι και η ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή επιδομάτων ανεργίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία η πρώτη πληρωμή συνεχίζει να γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου στα μητρώα.


Βάσει των τελευταίων στοιχείων, οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν κατά 36.307 λιγότεροι τον Μάιο σε σύγκριση με τον Απρίλιο, αλλά σε 12μηνη αύξηση (από τον Μάιο του ’21) οι επιδοτούμενοι αυξήθηκαν κατά 111.758 άτομα (42,41%).


Οι επιδοτούμενοι άνεργοι με απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτούν την πολυπληθέστερη ομάδα με ποσοστό 52,35% ενώ ένας στους πέντε ανέργους έχει ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση (έως την 3η Γυμνασίου). Ηλικιακά, υπερέχουν όσοι είναι 30-44 ετών με το ποσοστό τους να ανέρχεται στο 41,89% των εγγεγραμμένων.

πηγή: efsyn – Χριστίνα Κοψίνη