ΟΣΜΕ: Στήριξη του αγώνα και των κινητοποιήσεων των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ