34ο Συνέδριο Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης – Αποτελέσματα

 Αρχαιρεσίες 34ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 13 Μάρτη

Η ΠΑΣΚΕ έλαβε 159 ψήφους (είχε 154) και διατήρησε τις 13 έδρες που είχε στο ΔΣ. Για την ΓΣΕΕ εξέλεξε 6 αντιπροσώπους (είχε 6).

Η Εργατική Ενότητα έλαβε 96 ψήφους (είχε 91) και 8 έδρες για το ΔΣ του ΕΚΘ (είχε 7) και εξέλεξε δύο αντιπροσώπους (είχε 1) για το συνέδριο της ΓΣΕΕ λαμβάνοντας 30 ψήφους (είχε 18).

Η ΔΑΚΕ έλαβε 81 ψήφους (είχε 68) και 7 έδρες (6) στο ΔΣ και εξέλεξε 2 (είχε 2) αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ

Η ΕΑΚ έλαβε 38 ψήφους (είχε 42) και διατήρησε τις 3 έδρες στο ΔΣ ενώ δεν κατάφερε να εκλέξει αντιπρόσωπο (είχε 2) για τη ΓΣΕΕ καθώς έλαβε 11 ψήφους (είχε 20).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ (διάσπαση της ΔΑΚΕ) πήρε 11 ψήφους ( είχε 20) και καμία (είχε 2) έδρα στο ΔΣ.

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ έλαβε 2 ψήφους (είχε 2) και καμία έδρα στο ΔΣ.