ΕΦΚΑ: αλλαγές και στα Πειθαρχικά συμβούλια

Τα πειθαρχικά συμβούλια, εφεξής θα καταλήγουν πολύ πιο γρήγορα σε αποτέλεσμα και θα απονέμουν δικαιοσύνη. Ο ΕΦΚΑ θα ελέγχει με μεγαλύτερη αξιοπιστία τις όποιες καταγγελίες θα γίνονται σε βάρος εργαζομένων. Όλα αυτά θα εμπεριέχονται, με ξεχωριστές παρεμβάσεις που θα γίνουν στο νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ. Στόχος είναι να υπάρχει αμεροληψία στους ελέγχους, αλλά την ίδια στιγμή, να παράγεται αποτέλεσμα. Έτσι να πάψουν οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι να αισθάνονται ότι δεν δικαιώνονται ποτέ οι καταγγελίες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ορίζεται στο σχέδιο νόμου ότι η άσκηση πειθαρχικής δίωξης θα πραγματοποιείται στο 1/3 του χρόνου που υπάρχει ως όριο έως τώρα. Αυτό σημαίνει ότι αντί για τρεις, η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, για να ασκηθεί ή όχι πειθαρχική δίωξη σε κάποιον εργαζόμενο για τυχόν παράπτωμά του, θα διαρκεί έναν μήνα το πολύ και όχι τρεις μήνες. Τυχόν ΕΔΕ, αν πρέπει να διενεργηθούν, θα πραγματοποιούνται από υπάλληλο άλλου Υπουργείου. Όμως η σημαντικότερη αλλαγή – προσθήκη, δεν είναι άλλη από τη σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων. Επικεφαλής θα τοποθετείται πρώην ανώτατος δικαστικός λειτουργός, για παράδειγμα αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Βασικό αντικείμενο απασχόλησης αυτού του νέου οργάνου, θα είναι η άμεση διερεύνηση καταγγελιών. Θα υπάρχει συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα προκύπτει ένα τελικό πόρισμα. Σε περίπτωση που αυτό θα είναι πρόταση για άσκηση πειθαρχικής δίωξης, θα λειτουργεί δεσμευτικά προς τα όποια πειθαρχικά όργανα.

πηγή: asfalistiko.gr