Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα 19-20 Νοεμβρίου 2021: Αφισέτα & Πρόγραμμα

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα – Αφισέτα

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη ΑΔΕΔΥ στην Καλαμάτα – Πρόγραμμα_c