Σταθερά πάνω από 1 εκατ. οι άνεργοι στην Ελλάδα

Πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνεργοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ για τα στοιχεία του Απριλίου 2021.

Σταθερά σε πάνω από ένα εκατομμύριο ανέρχονται οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με το σύνολό τους να ανέρχονται σε 1.055.454 άτομα για τον μήνα Απρίλιο.

Μάλιστα οι 570.636 (ποσοστό 54,07%) εξ αυτών εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Οργανισμού για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών

484.818 (ποσοστό 45,93%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Επισημαίνεται, δε, πως οι άνδρες ανέρχονται σε 382.161 (ποσοστό 36,21%) ενώ οι γυναίκες ανέρχονται σε 673.293 (ποσοστό 63,79%).

Αξίζει επίσης να αναφερθείπως από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 99.113 (ποσοστό 45,55%) είναι κοινοί, 3.374 (ποσοστό 1,55%) είναι οικοδόμοι, 100.411 (ποσοστό 46,14%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 13.616 (ποσοστό 6,26%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 1.009 (ποσοστό 0,46%) είναι εκπαιδευτικοί, και 81 (ποσοστό 0,04%) είναι λοιποί.

Υπενθυμίζεται πως το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Μάρτιο 2021, ανήλθε σε 1.086.533 άτομα.

ΠΗΓΗ