ΕΑΕΚ & ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ – Κυβερνητικό φέουδο η ΟΚΕ

Τα όσα συνέβησαν κατά την διαδικασία εκλογής του νέου προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(ΟΚΕ) συνιστούν ”βυζαντινσμούς”, διαμάχες μηχανισμών και εν τέλει ευθεία κυβερνητική παρέμβαση στον θεσμό του κοινωνικού διαλόγου.

Η εκλογή του Γ. Πάιδα στην θέση του Προέδρου της ΟΚΕ, χωρίς αυτός να είναι πρόταση της Ομάδας Εργαζομένων και χωρίς η πρόθεση του να διεκδικήσει την Προεδρεία να είναι σε γνώση της συνομοσπονδίας του (ΑΔΕΔΥ) σε συνδυασμό με τις καταγγελίες για κυβερνητικές παρεμβάσεις απαξιώνουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της.

Η ΟΚΕ αντιμετωπίζεται από την Κυβέρνηση ως “φέουδο που κληρονομείται στους εκλεκτούς του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ με στόχο να μεταβληθεί σε προσάρτημα των κυβερνητικών επιλογών και εν τέλει να τεθεί σε αχρηστία.

Στην απαξίωση  βέβαια της ΟΚΕ, συνέβαλλαν και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες που αντιμετώπισαν τον κοινωνικό διάλογο και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ως μέσα συνδιαλλαγής και αναπαραγωγής μηχανισμών.

Οι εξελίξεις στην ΟΚΕ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές καθώς έρχονται ως συνέχεια της πολιτικής όπου, με πρόσχημα την πανδημία, επιχειρείται η πλήρης αποδιάρθρωση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά και η απομείωση των δημοκρατικών ελευθεριών.

Εκλείπουν πλέον και οι τελευταίες ψευδαισθήσεις που εντέχνως καλλιεργήθηκαν για την στάση της κυβέρνησης της ΝΔ, απέναντι στα συνδικάτα, αλλά και σε κάθε δημοκρατικό θεσμό.

 Η προαναγγελία της κατάργησης του οκταώρου και του περιορισμού των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, επιβάλλουν την ενεργητική συστράτευση όλων ενάντια στις νεοσυντηρητικές- νεοφιλεύθερες πολιτικές της ΝΔ

ΕΑΕΚ στην ΑΔΕΔΥ

&

ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ ΓΣΕΕ