Να παραιτηθεί άμεσα ο Γ. Πάιδας από τη θέση του Προέδρου της ΑΔΕΔΥ

Είχαμε ενημερώσει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας, για τη διαλυτική παρουσία του Γ. Πάιδα στη θέση του προέδρου της ΑΔΕΔΥ. Δεοντολογικές και καταστατικές παραβιάσεις, δημόσια στήριξη των αντεργατικών επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ, διχαστικός λόγος και προσωπικές στρατηγικές που υπονομεύουν το ρόλο της Τριτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Τελευταίο του «κατόρθωμα» η υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(ΟΚΕ), χωρίς να έχει προηγηθεί, ως όφειλε, να ενημερώσει τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ. Μετά από αδιανόητους και ντροπιαστικούς “βυζαντινισμούς” για την ιστορία και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών , αντιπαραθέσεις κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας και καταγγελίες για κυβερνητικές παρεμβάσεις, ο Γ. Πάιδας εξελέγει πρόεδρος της ΟΚΕ.

Από τα παραπάνω, προκύπτουν σειρά ηθικών, δεοντολογικών και πρακτικών αιτιάσεων, καθώς, εκτός των άλλων, πρόκειται για μια θέση, έμμισθη και πλήρους απασχόλησης, στην οποία ο νυν πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, θα πρέπει να εκπροσωπεί και τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Συνεπώς για όλους τους παραπάνω λόγους η παραμονή του Γ. Πάιδα στη θέση του προέδρου της ΑΔΕΔΥ καθίσταται ασύμβατη και επιβλαβής για την Συνομοσπονδία και τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση σύγκλιση της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, όπου θα κατατεθεί η παραίτησή του και θα ανασυντεθεί εκ νέου το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα καταθέσουμε πρόταση μομφής ζητώντας την άμεση αποπομπή του από τη θεσμική ιδιότητα που κατέχει στο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο.