Και φτάσαμε στην 26η εγκύκλιο…του Υπουργείου Εσωτερικών – Νέα αναβολή στις εκλογές για Υπηρεσιακά Συμβούλια

Αισίως χθες εκδόθηκε η 26η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ με θέμα τι άλλο ΔΥ και covid-19. Η εγκύκλιος είναι στην ουσία μια από τα ίδια όσον αφορά την λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, την τηλεργασία .

Το ζουμί σε αυτήν την εγκύκλιο είναι στη νέα αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπ. Συμβούλια του δημοσίου και τη χορήγηση τις διευκολύνσεις γονέων κατά την περίοδο των εορτών.

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναγράφεται:

 Ως προς τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων: Δεδομένων των επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού,σε συνέχεια των αρ. 21, 24 και 25 σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες κρίθηκε απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια κατ ́ εφαρμογή της αριθμ.ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β ́684) απόφασης και δεδομένης της κρισιμότητας των επιδημιολογικών δεδομένων, κρίνεται εκ νέου απαραίτητη η αναβολή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας που έχει καθοριστεί να διεξαχθεί έως τέλος Δεκεμβρίου, με τη διαδικασία, όπως έχει διευκρινιστεί στην 21ηεγκύκλιο.Εν προκειμένω, σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, θα ακολουθήσουν άμεσα νεώτερες οδηγίες από την Υπηρεσία μας. 

Δηλαδή 14 Δεκεμβρίου  και ΘΑ ακολουθήσουν άμεσα νεώτερες οδηγίες αλλά οι εκλογές θα διεξαχθούν ως το τέλος Δεκεμβρίου . Μιλάει με γρίφους ο ΥΠΕΣ …. ή απειλές όπως το πάρει κανείς… .

Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθούν εκλογές σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας καθώς και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι οποίες αναβλήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με την έκδοση της εγκυκλίου.

Ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Π.Θεοδωρικάκος όρισε ότι ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ως εξής:

Διευκολύνσεις γονέων

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, οπότε και οι σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργούν λόγω διακοπών, σας γνωρίζουμε ότι θα ήταν δυνατόν να εγκριθεί για την περίοδο αυτή η άδεια ειδικού σκοπού 

  • – εφόσον ο Υπάλληλος ζητήσει άδεια για την εορταστική περίοδο 
  • – και ταυτόχρονα αποδείξει ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η φροντίδα των τέκνων από έτερο πρόσωπο (πχ σύζυγο) 
  • – και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα της αιτούμενης άδειας δενδιαθέτει επαρκές υπόλοιπο κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας δικαιούται (ιδίως αιμοδοτική ή υπηρεσιακή), η οποία θα πρέπει να χορηγηθεί μέχρι τέλος του έτους. 

Η ως άνω κατ΄ εξαίρεση χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα έωςκαι τις 31/12/2020, καθώς από 1/1/2021 στοιχειοθετείται το δικαίωμα κανονικής άδειας του έτους 2021. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων όσο και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων δεν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η χορήγηση της άδειας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων, εκτός από τις περιπτώσεις

α) που αποδεικνύεται από τον γονέα η υποχρέωση εξ αποστάσεως συνάντησης του γονέα για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του τέκνου του και 

β) για τη συμπλήρωση της 4ης ημέρας στο πλαίσιο της κατ΄ εξαίρεση χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού κατά τα ανωτέρω. »

Δείτε εδώ την εγκύκλιο