Έγινε δεκτή και ψηφίστηκε, σήμερα, από την Ολομέλεια της Βουλής, κατά την διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου του Υπ. Παιδείας Έρευνας & θρησκευμάτων «Κύρωση Σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ» – στο οποίο κατατέθηκε – η υπ’ αριθμ. 1506/167 Τροπολογία, που ρυθμίζει θέματα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα συμβάσεων στο Δημόσιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ – ανάλυση του epoli.gr.

Η Τροπολογία αφορά στο ανώτατο χρονικό διάστημα συμβάσεων που μπορεί κάποιος να συνάπτει με φορείς του Δημοσίου, τροποποιώντας εν μέρει το άρθρο 6 του ΠΔ 164/2004.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 της συγκεκριμένης Τροπολογίας αναφέρεται ότι, το χρονικό διάστημα των 24 μηνών, που καθιέρωνε το ΠΔ «Παυλόπουλου» ως ανώτατο χρόνο όριο συμβάσεων ορισμένου χρόνου ξεκινά να προσμετράται από την αφετηρία ισχύος της τρέχουσας σύμβασης του εργαζομένου, χωρίς να υπολογίζεται πιθανώς προηγούμενη αντίστοιχη σύμβαση, έστω και αν αυτή είχε συναφθεί σε χρόνο μικρότερο του 3μήνου από την έναρξη της τρέχουσας σύμβασης.

Εκτίμησή μας είναι ότι, με τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, επιχειρείται να εξορθολογιστεί η διαδικασία παράτασης των συμβάσεων, κυρίως για την καθαριότητα κτιρίων του Δημοσίου, που είχε προβλεφθεί με διάφορους νόμους τα προηγούμενα χρόνια και η οποία είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα αναφορικά με τη συμβατότητά της με τη συνταγματική απαγόρευση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατά συνέπεια, ο χαρακτήρας της Τροπολογίας είναι τυπικός και δεν δημιουργεί κατά την εκτίμησή μας «παράθυρο» μετατροπής συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, κάτι το οποίο εξάλλου απαγορεύεται από το Σύνταγμα.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, η ισχύς της διάταξης, η οποία παραπέμπει μεταξύ άλλων ειδικά σε νομικές διατάξεις με τις οποίες παρατάθηκαν συμβάσεις καθαριότητας του Υπουργείου Υγείας, χωρίς όμως να εξαντλείται σε αυτές, έχει αναδρομική ισχύ και ξεκινά από την 01.11.2016, πιθανότατα για να τακτοποιήσει ζητήματα που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του ά. 16 του ν. 4429/2016, που ελέγχθηκε από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως αντισυνταγματικό.

ΠΗΓΗ:epoli.gr