Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση – Για την συγκρότηση του Προεδρείου στην ΑΔΕΔΥ

Για την συγκρότηση του Προεδρείου στην ΑΔΕΔΥ

Η Ενωτική Αγωνιστική Εκ-Κίνηση, από την πρώτη στιγμή τόνισε την ανάγκη συγκρότησης  αντιπροσωπευτικού διαπαραταξιακού Προεδρείου στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ. Η στάση αυτή επιβάλλεται από την ιστορική επιλογή του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος για ενιαίες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι/ες και συλλογικότητες από όλες τις πλευρές του δημοκρατικού πολιτικού φάσματος.

Επιβάλλεται ταυτόχρονα από την αναγκαιότητα έντασης των προσπαθειών για την υπέρβαση της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος, ειδικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, όπου πρέπει αποτελεσματικά να αντιμετωπιστούν οι πολυετείς πολιτικές λιτότητας που επιβάλλονται στην ελληνική κοινωνία.

Η παραπάνω παραδοχή, θέτει εκ των πραγμάτων, δυο προϋποθέσεις:

Α) Την αποδοχή από όλους, του λειτουργικού χαρακτήρα του Προεδρείου και

Β) Τη συμμετοχή σε αυτό του συνόλου των δυνάμεων που εκπροσωπούνται στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη πολιτική νομιμοποίηση σε αυτό

Μετά το τελευταίο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ, εκπροσωπούνται στην ΕΕ της ΑΔΕΔΥ εφτά παρατάξεις με την ακόλουθη σειρά  ψήφων: ΔΑΚΕ, ΔΑΣ(ΠΑΜΕ), ΔΥΣΥΠ(ΠΑΣΚ), ΕΑΕκ, Παρεμβάσεις, ΜΕΤΑ(ΛΑΕ) και Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή.

Με δεδομένη την από 20ετίας, εμμονικά διασπαστική τακτική του ΠΑΜΕ απομένει στις υπόλοιπες έξι παρατάξεις να συμμετέχουν στην συγκρότησή του, ιδανικά σε αυτές που ήδη συμμετέχουν  στο προεδρείο του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.

Εδώ και ένα χρόνο, οι παρατάξεις των Παρεμβάσεων και του ΜΕΤΑ αρνούνται την συμμετοχή τους στο Προεδρείο της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, υπονομεύοντας, στην πράξη την συγκρότησή του. Η στάση αυτή παραμένει ακατανόητη και μάλλον υποκριτική, από τις στιγμή που οι δύο παρατάξεις συμμετέχουν, στο Προεδρείο του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, διεκδικούν όλες τις διαθέσιμες εκπροσωπήσεις στα όργανα συνδιοίκησης, ενώ παράλληλα παίζουν ενεργό ρόλο στην καθημερινή ζωή της Συνομοσπονδίας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη συμμετοχή.

Η κατάσταση αυτή, σταδιακά έχει μεταβάλλει  την ΑΔΕΔΥ σε μηχανισμό εξυπηρέτησης κομματικών και παραταξιακών συμφερόντων, σε απόσταση από τις πραγματικές αγωνίες, αναζητήσεις και προσδοκίες των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Είναι προφανές πως η κατάσταση απαξίωσης και προϊούσης διάλυσης της ΑΔΕΔΥ δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέραν της Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης άλλες τρεις δυνάμεις (ΔΑΚΕ, ΔΥΣΥΠ, Δημοσιοϋπαλληλική Ανατροπή) δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο προεδρείο το οποίο πρέπει να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Η συγκρότηση του λειτουργικού προεδρείου θα πρέπει να ακολουθεί την αρχή της αντιπροσωπευτικής αναλογικής εκπροσώπησης και τις ιστορικές πρακτικές της ΑΔΕΔΥ και του συνδικαλιστικού κινήματος εν γένει.

Εν προκειμένω, η πρώτη παράταξη με βάση τα αποτελέσματα του συνεδρίου (ΔΑΚΕ) θα πρέπει να αναλάβει την θέση του Προέδρου, η τρίτη δύναμη (η ΔΥΣΥΠ, με δεδομένη την άρνηση της δεύτερης ΔΑΣ) την θέση του  Γραμματέα, και η τέταρτη (πρακτικά τρίτη, Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση)  την θέση του πρώτου Αντιπροέδρου κ.ο.κ ενώ παράλληλα θα πρέπει να παραμείνουν κενές θέσεις στο Προεδρείο, έτσι ώστε αυτές να καταληφθούν από τις παρατάξεις των Παρεμβάσεων και του ΜΕΤΑ, σε περίπτωση που επανεκτιμήσουν την συμμετοχή τους σε αυτο.

Προφανώς η συγκρότηση του προεδρείου της  ΑΔΕΔΥ δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια για τα μεγάλα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινήματος, καθώς αυτά ανάγονται σε χρόνιες παθογένειες, ανατροπές στις παραγωγικές δομές αλλά και στην κρίση των συστημάτων αντιπροσώπευσης. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ενεργή παρουσία των εργαζομένων σε όλες τις βαθμίδες της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, ο αυστηρός έλεγχος των πεπραγμένων και η απαίτηση για αποτελεσματική παρέμβαση των δυνάμεων της μισθωτής εργασίας.

ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ PDF

Ενωτική Αγωνιστική Εκ-κίνηση