36ο συνέδριο ΑΔΕΔΥ ικανοποιητικό αποτέλσμα για την «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 36Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΔΕΔΥ – ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,  ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ  ΑΔΕΔΥ. Από το Λυμπερά Χαράλαμπο

Το 36ο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ που πραγματοποιήθηκε  (29/11-2/12) σε ξενοδοχείο της Αθήνας   ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την εκλογή των οργάνων του.

Το συνέδριο  αυτό ανάλωσε  τον περισσότερο   χρόνο των διαδικασιών του σε  τυπικά- διαδικαστικά ζητήματα  σχετικά με την νομιμοποίηση  ή μη  κάποιων αντιπροσώπων που την προηγούμενη περίοδο αντιμετώπισαν δυσκολίες να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την ΑΔΕΔΥ.  Παρά όμως την αναγνώριση του χρέους τους και την διάθεσή τους  να το εξοφλήσουν την επόμενη περίοδο,  οι παρατάξεις Μπαλασόπουλου και  ΔΑΚΕ στην ΠΟΕ- ΟΤΑ κατέθεσαν δικαστική προσφυγή και επέτυχαν  οι σύνεδροι αυτοί να αποκλειστούν τελικά  από τις εργασίες του συνεδρίου.

Η «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση»  καταδίκασε απερίφραστα τόσο την δικαστική εμπλοκή στην επίλυση των  εσωτερικών υποθέσεων  των συνδικάτων όσο και των αποκλεισμό  από το συνέδριο νόμιμα εκλεγμένων από τους εργαζομένους συνέδρων.

Στον υπόλοιπο  λιγοστό χρόνο που απέμεινε στο συνέδριο για συζήτηση, το ενδιαφέρον των συνέδρων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο μπροστά στα ιδιαίτερα οξυμένα δημοσιοϋπαλληλικά προβλήματα για μια ουσιαστική συζήτηση και αντιπαράθεση απόψεων. Οι σύνεδροι της «Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης» που κατόρθωσαν  σε αυτό τον λίγο χρόνο να λάβουν τον λόγο,   ανέπτυξαν τις βασικές  θέσεις και συνδικαλιστικές προτεραιότητες της παράταξης για το επόμενο διάστημα. Κάλεσαν τις  παρατάξεις, τις συνδικαλιστικές δυνάμεις, τάσεις και  μεμονωμένους συνέδρους   που  αναγνωρίζουν στον εαυτό τους ριζοσπαστικές, δημοκρατικές , αγωνιστικές διαθέσεις σε συστράτευση και διαρκή συνεργασία,  σε ισότιμη βάση και χωρίς ηγεμονισμούς,  για την δημιουργίας ενός Μετώπου  που θα επιβάλει το τέλος των μνημονίων και της λιτότητας, που θα προασπίσει και θα επεκτείνει τα διαρκώς συρικνούμενα τα τελευταία χρόνια εργασιακά και  συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.

Η συνδικαλιστική Κίνηση «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση»   στις εκλογικές διαδικασίες του συνεδρίου πέτυχε ένα από κάθε άποψη  πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

 Έλαβε 93 ψήφους για το Γενικό Συμβούλιο εκλέγοντας δεκατρείς (13 ) Γενικούς Συμβούλους,  τρία (3) μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή, ένα (1) μέλος στην Ελεγκτική Επιτροπή και ένα (1) μέλος   στην Επιτροπή Πιστοποίησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ   

Τα  δεκατρία (13) μέλη  της «Ενωτικής Αγωνιστικής Εκκίνησης» που εκλέχτηκαν στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ είναι:

Πετρόπουλος Γεώργιος

Ρογδάκη Άννα

Παντελής Παναγιώτης

Μπαλντάς Θοεόδωρος

Ζησάκος Χρήστος

Ιωακειμίδης Παναγιώτης

Λυμπεράς Χαράλαμπος

Μακράκης Γεώργιος

Φραγκίδης Παναγιώτης

Ντριβαλάς Οδυσσέας

Λιώνης Δέδες

Μανουσογιωργάκη Στυλιανή ( μετά από παραίτησή της αντικαθίσταται από Τσώλο Ιωάννη

Γρίβας Χρήστος

Μετά από συνεδρίαση του 85μελούς Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή 9 Δεκέμβρη η «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση» εξέλεξε τρία  (3) μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή :

Πετρόπουλος Γεώργιος

Λυμπεράς Χαράλαμπος

Μακράκης Γεώργιος

Η παράταξη εξέλεξε ένα μέλος στο Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου, ως Γενικό Γραμματέα:

Ιωακειμίδης Παναγιώτης

Εξέλεξε  ένα (1) μέλος στην Ελεγκτική Επιτροπή:

Χαλβατζής Γεώργιος

Εξέλεξε ένα (1) μέλος   στην Επιτροπή Πιστοποίησης:

Μπεζμέρτης Λαυρέντης

Αυτό το συνέδριο για την  συνδικαλιστική Κίνηση «Ενωτική Αγωνιστική Εκκίνηση» ήταν μόνο η αρχή.   Με την ψήφο  εμπιστοσύνης που έλαβε από τους συναδέλφους συνέδρους  θα συνεχίσει  ενωτικά και ριζοσπαστικά τον αγώνα   της για την επίλυση των πραγματικών και οξυμένων δημοσιοϋπαλληλικών προβλημάτων.