Category Archives: Εγκύκλιοι

ΥΠΕΣ -Δημόσιο: Μέτρα και ρυθμίσεις για περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού (79η εγκύκλιος)

Την 79η εγκύκλιο σχετικά με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.  Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται: Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσής σας σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Tι αλλάζει στις άδειες ανατροφής τέκνων (εγκύκλιος)

Το νέο τοπίο των αδειών για την ανατροφή τέκνων στο Δημόσιο  περιγράφει αναλυτικά εγκύκλιος την οποία εξέδωσε η γενική γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, κα. Βιβή Χαραλαμπογιάννη. Η προβλεπόμενη άδεια άνευ αποδοχών θα χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και 8 ετών. Για τους υπαλλήλους που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα: Νέα διαδικασία συσχέτισης μετακίνησης υπαλλήλου με θέση (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων μετακινήσεων/μετατάξεων υπαλλήλων μέσω του ΕΣΚ και την σύνδεση τους με τις θέσεις του οργανογράμματος του νέου φορέα που είναι ενημερωμένες από το υποσύστημα της κινητικότητας με αιτιολογία «Έκλεισε με επιλογή υπαλλήλου» καθώς και την ενημέρωση των δεδομένων που αφορούν τις θέσεις αυτές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ έχει δημιουργηθεί νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των ΔΥ και των ΝΠΔΔ- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνήσουν για την έγκαιρηέναρξη των σχετικών διαδικασιών για την εκλογή νέων αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά καιπειθαρχικά Συμβούλια, για τη χρονική περίοδο από 1-1-2023 έως 31-12-2024 Δείτε την Εγκύκλιο:

Διαβάστε περισσότερα

78η Εγκύκλιος: Χορήγηση κανονικών αδειών στο Δημόσιο κατά την καλοκαιρινή περίοδο

Χορήγηση κανονικών αδειών στο Δημόσιο κατά την καλοκαιρινή περίοδο-Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για έγκαιρο προγραμματισμό. Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου οι δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Περιφέρειες, Ανεξάρτητες Αρχές και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) καλούνται να προβούν εγκαίρως στον προγραμματισμό των κανονικών αδειών των υπαλλήλων τους κατά την περίοδο αυτή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών. Τα παραπάνω επισημαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση (εγκύκλιος)

Τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασιών με στόχο την αποφυγή φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες καύσωνα, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Ειδικότερα στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων σημειώνεται: Την περίοδο του θέρους η δραστηριότητα των κατά τόπους υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στηνΕργασία του ΣΕΠΕ πρέπει να επικεντρώνεται σε προληπτικούς ελέγχους εφαρμογής μέτρων που στοχεύουν στη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Αυτόματη διαγραφή συμβασιούχων από το Μητρώο (εγκύκλιος)

Την αυτόματη διαγραφή μη προσωπικού από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού μετά την πάροδο 20 ημερών από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης / θητείας του, «επιβάλει» εγκύκλιος του ΥΠΕΣ που υπογράφει η Γ.Γ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη. Ειδικότερα, στην εγκύκλιο, αναφέρονται τα εξής: «Στο πλαίσιο της ανάγκης για την ορθή καταγραφή του μη τακτικού προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Τι ισχύει για άδειες νόσησης τέκνου από κορωνοϊό (77η εγκύκλιος)

Νέα εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών, την 77η στη σειρά εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία μέσα προβλέπεται και τι ισχύει για την άδεια λόγω νόσησης τέκνου με κορωνοϊό. Ειδικότερα για την «ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΜΕ COVID-19» στην εγκύκλιο σημειώνεται: Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4886/2022 τροποποιήθηκε το άρθρο 5Α

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο: Τέλος η τηλεργασία -Τι ισχύει για τη λειτουργία των υπηρεσιών (εγκύκλιος)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00, δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος και επίσημα στην τηλεργασία σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα βάζει εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εκδόθηκε και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις στους ΟΤΑ: «Συγχώνευση» 1.143 ετήσιων προσλήψεων με την 13Κ/2021 προκρίνει το ΥΠΕΣ (εγκύκλιος)

Ένα σύνολο 1.143 θέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες περιλαμβάνει ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2022, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε την Πέμπτη (31 Μαρτίου) το υπουργείο Εσωτερικών. Με την εγκύκλιο αυτή το υπουργείο ενημερώνει τους ΟΤΑ για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις και, όπως προκύπτει, υπάρχουν δυνατότητες για την κάλυψη των θέσεων: είτε μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσεις Προϊσταμένων στους Δήμους – Αναλυτική Εγκύκλιος ΥΠΕΣ

Εγκύκλιο για το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτήν, και συγκεκριμένα στο Α΄ μέρος, περιλαμβάνεται ενημέρωση για τις ριζικές αλλαγές που στα αρμόδια Συμβούλια για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, καθώς πλέον προβλέπεται νέα σύνθεση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (εφεξής Ε.Υ.Σ.), σε εναρμόνιση με αυτή του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (εφεξής ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του Υ.Κ., ενώ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος για τη διενέργεια της αξιολόγησης προσωπικού στο δημόσιο έτους 2021

Εγκύκλιο για τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2021, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών. Ειδικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής: 1. Καθορισμός των επιμέρους χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης προσωπικού Τα επιμέρους χρονικά διαστήματα της αξιολογικής περιόδου του έτους 2021- εντός των οποίων καλούνται να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιο-ΟΤΑ: Εγκύκλιος με επικαιροποιημένα μέτρα προστασίας (75η εγκύκλιος)

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσης των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ, σχετικά με τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, το ΥΠΕΣ εξέδωσε νέα εγκύκλιο (75η), που περιλαμβάνει τις εξής οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρική Ασφάλιση: Τι θα ισχύσει για δημοσίους υπάλληλους (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με τους όρους ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων για την υπαγωγή τους στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Ειδικότερα στην εγκύκλιο περιλαμβάνεται η διαδικασία δήλωσης της επικουρικής ασφάλισης των υπαγομένων στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) τακτικών/μετακλητών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4826/2021

Διαβάστε περισσότερα
« Παλαιότερες καταχωρίσεις