ΥΠΕΣ: Παράταση προθεσμιών του Α΄ κύκλου κινητικότητας έτους 2023 (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τον Α΄ κύκλο κινητικότητας έτους 2023, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι φορείς καλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί, βάσει των οδηγιών που παρέχονται στην εν λόγω εγκύκλιο, η αντιστοίχιση των θέσεων προσωπικού και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να έχουν οι φορείς δυνατότητα συμμετοχής στον Α’ Κύκλο κινητικότητας 2023, καθώς και στον
Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων 2024.

Ενόψει των ανωτέρω, το ΥΠΕΣ ενημερώνει ότι οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτημάτων των φορέων για κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη ή προσωρινών υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση, στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου 2023, παρατείνονται ως ακολούθως:

— Το πρώτο στάδιο πρωτογενούς υποβολής αιτημάτων από όλους τους φορείς παρατείνεται έως και τις 5/3/2023.

— Για το δεύτερο στάδιο ελέγχου θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της οικείας σχετικής ειδικής εφαρμογής, η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να κοινοποιήσει αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών.

Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. της εποπτείας τους.

ΠΗΓΗ: https://www.aftodioikisi.gr/