Εκλογικό επίδομα σε 35.042 υπαλλήλους -Η κατανομή σε ΥΠΕΣ, ΟΤΑ (πίνακες)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά τον προσδιορισμό του ανώτατου αριθμού των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.

Αναμένεται ακόμη ένα ΦΕΚ που θα περιλαμβάνει την υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης του προσωπικού που θα εργαστεί για τις εκλογές και που σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, το ύψος του εκλογικού επιδόματος για τους δημοτικούς υπαλλήλους θα είναι 150 ευρώ αυξημένο κατά περίπου 15% σε σχέση με τις εκλογές του 2019 που ανερχόταν στα 130 ευρώ. Ανάλογα αυξημένα θα είναι και τα χρήματα που θα λάβουν οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργαστούν εκείνη τη μέρα.

Για την έκδοση των αποφάσεων είχε πιέσει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ, λέγοντας ότι έχουν καθυστερήσει πολύ και ότι οι εργασίες προετοιμασίας των εκλογών προχωρούν κανονικά χωρίς καν να υπάρχει ενημέρωση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΦΕΚ της κατανομής:

-στις περιφερειακές ενότητες θα έχουμε ανώτατο όριο 2.174 άτομα

-στους Δήμους ανώτατο όριο 31.242 άτομα

Από εκεί και πέρα, στο Υπουργείο Εσωτερικών:

Απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, Τομείς:

-Εσωτερικών, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους πεντακόσιους δέκα επτά (517).

-Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακόσιους τριάντα τρεις (333).

-Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν πέντε (105).

Στα Πολιτικά Γραφεία (Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων) και το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέως, συμπεριλαμβανομένων και όσων προσφέρουν υπηρεσία στα ανωτέρω γραφεία, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους ενενήντα (90).

Απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. καθώς και οι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριάντα (30).

Απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των αποσπασμένων σε άλλες υπηρεσίες, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εκατόν πενήντα (150).

Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί στα Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, θα απασχοληθούν στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Υπηρεσίες.

Απασχολούμενοι υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τριακοσίους είκοσι τέσσερις (324), οι οποίοι θα απασχοληθούν στις Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες είναι χωρικά εγκατεστημένες οι οικείες Διευθύνσεις.

Απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους τομείς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16).

Απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους τομείς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μακεδονίας – Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο συνολικός αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12).

Τέσσερις (4) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πέντε (5) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Ο μέγιστος αριθμός των απασχολούμενων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν δύναται να υπερβαίνει τους σαράντα (40).

πηγή: aftodioikisi.gr