Εκτός ΚΥΑ για το Ανθυγιεινό οι 4.000 ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ (!!). Και η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ αντί κινητοποιήσεων, «αθωώνει» τη Κυβέρνηση. ΑΞΙΟΙ…. ΑΡΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΜΑ:

Όπως αποτυπώνεται, από τη σχετική αρθρογραφία μεταξύ των Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), δεν συμπεριλαμβάνονται οι ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ στη νέα ΚΥΑ για το Ανθυγιεινό, αλλά ισχύει η παλιά.

Για τους συναδέλφους αυτούς, οι υπηρεσίες θεωρούν ότι ισχύει, η πρόβλεψη όπως αποτυπώνεται στο  άρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205) και την  υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα της υγείας» (Β’ 3888), όπως αποτυπώθηκε με τις συνεχείς παρατάσεις μέχρι σήμερα ( Απόφαση Αριθμ. 11860 2/2/2023 Τεύχος Β Αρ. Φύλλου 521, η τελευταία ανανέωση). Όλες οι παρατάσεις, μέχρι σήμερα αφορούσαν ΜΟΝΟ τη χρονική παράταση του Προγράμματος, αφήνοντας εκτός κάθε οικονομική ή άλλη θεσμική αναβάθμιση. Για αυτό το προηγούμενο διάστημα, υπήρξαν κινητοποιήσεις των συναδέλφων για την οικονομική αναβάθμιση( κλιμάκια, επιδόματα κ. α ) χωρίς καμία ανταπόκριση από τα αρμόδια Υπουργεία, τον ΟΑΕΔ και τη Κυβέρνηση της Ν.Δ. 

Προφανώς οι Άριστοι του «Επιτελικού-Κομματικού Κράτους» της Κυβέρνησης της Ν.Δ «αδιαφόρησαν ή ξέχασαν» να ρυθμίσουν το Ανθυγιεινό Επίδομα και για τους συναδέλφους του ΟΑΕΔ  από το Φλεβάρη του 2023 που εκδόθηκε το προσχέδιο της ΚΥΑ και τους 2 ½ μήνες που πέρασαν μέχρι να εκδοθεί οριστικά, μια και όπως προκύπτει, θα πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή Ρύθμιση για το Επίδομα, με τροποποίηση της σχετικής ρύθμισης του 2016, όπου η χορήγηση του Ανθυγιεινού υπολογιζόταν με βάση την Αριθμ. οικ.2/16519/0022 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226/A΄/27−10−2011). ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 465 24 Φεβρουαρίου 2012 όπως αναφέρεται ΡΗΤΑ στο σχετικό Νόμο. Χαρακτηριστικό είναι στη ΚΥΑ το άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής: Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧΙΔΟΧ) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: Α) Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200€). Β) Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€). Γ) Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150€). Δ) Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105€). Ε) Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70€),  είναι προφανές  ότι δεν συμπεριλαμβάνονται οι 4.000 ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ. 

Με βάση τα παραπάνω, οι συνάδελφοι του ΟΑΕΔ, ΔΕΝ θα αντιστοιχηθούν  με τη νέα ΚΥΑ για το Ανθυγιεινό όσο αφορά Ειδικότητες και οικονομικές αλλαγές, με ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ της Κυβέρνησης της Ν.Δ και πιθανόν να είναι ΕΚΤΟΣ εάν δεν υπάρξει ΑΜΕΣΗ παρέμβαση και ΔΙΟΡΘΩΣΗ.

Και ενώ το θέμα είναι ΣΟΒΑΡΟ και χρήζει ΑΜΕΣΗΣ αγωνιστικής παρέμβασης και διεκδίκησης,  η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) υιοθετεί την «ανταλλαγή εγγραφών» διαπιστώνοντας «άρνηση συμμόρφωσης»(!!)  υπηρεσιών και όχι ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ των αρμόδιων Υπουργείων και της Κυβέρνηση της Ν.Δ. Μην τυχόν εκθέσουνε την ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ και την αδιαφορία της  Κυβέρνησης της Ν.Δ   λίγες μέρες πριν τις εκλογές…

Καλούμε, τους συναδέλφους  του ΟΑΕΔ και τα Σωματεία των εργαζομένων να πάρουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την ΑΜΕΣΗ θετική αντιμετώπιση του ζητήματος διεκδικώντας το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ:

Ένταξη στις ΙΔΙΕΣ Ειδικότητες, κατηγορίες και αμοιβές στο Ανθυγιεινό Επίδομα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ τους ωφελούμενους του ΟΑΕΔ. ΛΥΣΗ εδώ και ΤΩΡΑ(!!).

Υ.Γ : Φανταστείτε να γινόταν κάτι τέτοιο επί ΣΥΡΙΖΑ, που θα αφορούσε 4.000 εργαζόμενους. Ολονυκτίες θα είχαμε, καθημερινές κινητοποιήσεις, καταγγελίες και βροχή Δελτία Τύπου από τη πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ). Τώρα απλά είναι ημέρα Σάββατο και κυβερνά η «δική» μας Ν.Δ…