Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών στο ΕΚΑ

Ψήφισαν 1.195 αντιπρόσωποι, με 1.182 έγκυρες ψήφους και 13 άκυρα – λευκά (από 1.214 ψηφίσαντες στο προηγούμενο Συνέδριο, 1.202 έγκυρα και 12 άκυρα – λευκά).

Η ΔΑΣ έλαβε 371 ψήφους (από 345) και εξέλεξε 9 έδρες στο ΔΣ (από 9), λαμβάνοντας ποσοστό 31,29% (από 28,70%).

Η ΠΑΣΚΕ πήρε 230 ψήφους (από 234), 6 έδρες (από 6) και 19,46% (από 19,47%).

Η ΔΑΚΕ έλαβε 145 ψήφους (από 162), 4 έδρες (από 4) και 12,27% (από 13,48%).

Η ΕΝΟΤΗΤΑ πήρε 146 ψήφους (από 153), 4 έδρες (από 4) και 12,35% (από 12,73%).

Η παράταξη ΕΑΚ πήρε 109 ψήφους, 3 έδρες και 9,22%. Η παράταξη ΕΜΕΙΣ ΑΡΚΙ συγκέντρωσε 110 ψήφους, 3 έδρες και 9,31%.

Οι παρατάξεις ΑΤΕ και ΜΑΧΗ με κοινό ψηφοδέλτιο πήραν 68 ψήφους, 2 έδρες και 5,75%.