Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

Ενώ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσεις για την κατάληψη θέσεων επιπέδου Διεύθυνσης που έχουν προκηρυχθεί από το μακρυνό 2019 το ΥΠΕΣ περνά σε προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης σε όλα τα υπουργεία.

Στις 28.01.2021 δημοσιεύτηκε η «Προκήρυξη πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει»

Τελικά το επιτελικό κράτος δεν έχει ούτε συνέπεια ούτε συνέχεια.

Δείτε εδώ την σχετική προκήρυξη