Εν “κρυπτώ” τοποθετήσεις προϊσταμένων στις ειδικές υπηρεσίες “ΕΣΠΑ 2021-2027”

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΜΟΔ καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τις επιλογές της σχετικά με τις μαζικές τοποθετήσεις προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.

Αναλυτικά: “Την τρέχουσα περίοδο παρακολουθούμε να ορίζονται νέοι Προϊστάμενοι «εν κρυπτώ» χωρίς καμία συνθήκη αξιοκρατίας, ισοτιμίας και διαφάνειας, σε νεοσύστατες ή/και υφιστάμενες δομές, με απλές συνοπτικές αποφάσεις της Διοίκησης της ΜΟΔ ΑΕ ή/και του εποπτεύοντος υπουργού, με την «απλή» επίκληση των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4914/22, πρεσβεύοντας ένα νέο πνεύμα «αριστείας» με την επιστροφή στο παρελθόν. Επιλογές που αποδυναμώνουν το ρόλο και τον χαρακτήρα της ΜΟΔ ΑΕ, υποβαθμίζουν το εργασιακό μας μέλλον και διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο διοίκησης, με αναξιοκρατία και αδιαφάνεια.

Με δεδομένο ότι, δεν έχει ακολουθηθεί καμία διοικητική διαδικασία για εσωτερική πρόσκληση στελέχωσης κι εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταγγέλλουμε την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ για την πολιτική της επιλογή. Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 4314/2014 για επιλογή Προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των Μονάδων τους, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και μόνο. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ και της ΜΟΔ ΑΕ να αναστείλλουν την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του Ν 4914/22 και την
άμεση προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής προσωπικού σε θέσεις ευθύνης. Δηλώνουμε ότι ο ΣΕΜΟΔ δεν δέχεται να υπάρξει μοριοδότηση της θητείας σε θέση ευθύνης σε νέα
διαγωνιστική διαδικασία, όσων τοποθετούνται με την αξιοποίηση των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 66 παρ.19 Ν. 4914/22.

Είναι παράδοξο ότι, ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 4914/22 «ΕΣΠΑ2021-2027», και λίγους μήνες πριν τις επερχόμενες εκλογές, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ, αντί να αποκαταστήσει τις χρόνιες μισθολογικές αδικίες κι ανισότητες μεταξύ του υφιστάμενου προσωπικού του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου – που η ίδια έχει αναγνωρίσει επανειλημμένα, επιλέγει να αποκαταστήσει τους «αρεστούς» της σε θέσεις ευθύνης εφαρμόζοντας πρακτικές του παρελθόντος, που όλοι μας έχουμε καταδικάσει.

Ζητάμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝΕΠ και τον Υπουργό Α. Γεωργιάδη να τηρήσει τις δεσμεύσεις του για την αποκατάσταση των χρόνιων μισθολογικών αδικιών με την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, να διασφαλίσει τη διαφάνεια με τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης μέσω διαγωνισμού και την πλήρη ενεργοποίηση των διαδικασιών κινητικότητας. Ζητάμε από την ΜΟΔ ΑΕ ως εργοδότη αλλά και φορέα διαχείρισης του προσωπικού που απασχολείται στο ΕΣΠΑ, να μεριμνήσει για την εφαρμογή ενιαίου συστήματος κινητικότητας προσωπικού, για την πρόσκληση ενδιαφέροντος σε θέσεις ευθύνης μέσω διαγωνισμού και να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή διατάξεων μισθολογικής εξομάλυνσης.”

ΠΗΓΗ: https://www.aftodioikisi.gr/