ΠΟΣΕΥΓ : Στάση εργασίας 9/1 στο ΜΦΙ – Άμεση επαναφορά όλων των απολυμένων

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΠΟΣΕΥΓ – ανακοίνωση

Στάση Εργασίας για τους εργαζόμενους στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Δευτέρα 9/1 από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου και Παράσταση Διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΑΤ (Αχαρνών 2) στις 15:00

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων καταγγέλλει την απόλυση, μέσω μη
ανανέωσης της σύμβασης, 51 συναδέλφων μας από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και
κηρύσσει Στάση Εργασίας από τις 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου, για όλους τους εργαζόμενους στο
Μ.Φ.Ι., την Δευτέρα 9/1, απαιτώντας την ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.
Οι 51 απολυμένοι συνάδελφοι, όλοι με υψηλή εξειδίκευση και αυξημένα τυπικά προσόντα,
εργάζονται εδώ και χρόνια (έως και 15 συναπτά έτη), τόσο στο Μπενάκειο όσο και σε υπηρεσίες του
ΥΠΑΑΤ, σε προγράμματα που σχετίζονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την προστασία του
καταναλωτή («Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων», «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων»,
κ.α). 
Είναι προφανές ότι η απόλυση των συναδέλφων μας θα έχει δραματικές συνέπειες στον
οικογενειακό προϋπολογισμό και την καθημερινότητά τους καθώς ήδη βρίσκονται στην ανεργία, χωρίς
εισόδημα, σε μια εποχή γενικευμένης ακρίβειας για όλους μας. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, οι
απολύσεις αφορούν και ανδρόγυνα. 
Επιπρόσθετα, η μη ανανέωση των συμβάσεων θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις και
ελλείψεις σε μια σειρά τομείς που σχετίζονται με την υλοποίηση των προγραμμάτων (εξέταση
υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αξιολογήσεις και εγκρίσεις δραστικών ουσιών και
φυτοπροστατευτικων προϊόντων και βιοκτόνων, αδυναμία ελέγχου αγοράς, μη έγκαιρη κατάρτιση του
πολυετούς κοινοτικού και εθνικού προγράμματος και άλλων κοινοτικών υποχρεώσεων, βλέπε συν. την
υπ’ αριθμ. 2/5-1-2022 επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων Μ.Φ.Ι ), με ότι αυτό συνεπάγεται για τη
δημόσια υγεία, τα αγροτικά προϊόντα και συνολικά τον πρωτογενή τομέα. Οι υπηρεσίες στις οποίες
απασχολούνταν οι εργαζόμενοι είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσουν αφού το ποσοστό των
απολυμένων σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει το 80%.
Η όποια επίκληση τεχνικών ζητημάτων και νομικών κωλυμάτων για την μη ανανέωση των
συμβάσεων αποτελούν μόνο προσχήματα, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε η στοιχειώδης

ευθιξία της έγκαιρης ενημέρωσης των εργαζομένων και της λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την
επίσπευση των διαδικασιών, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περιπτώσεις που θέλουν. Αντί αυτού, οι
συνάδελφοι, μόλις την Πέμπτη 5/1 (!) έλαβαν για πρωτοχρονιάτικο δώρο ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με
το οποίο ενημερώθηκαν ότι από 31/12 (!) έληξαν οι συμβάσεις τους και μετά από συνεννόηση με τους
αρμόδιους Προϊσταμένους θα τους επιτραπεί να παραλάβουν τα προσωπικά τους
αντικείμενα…ΕΛΕΟΣ!!!
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας δηλώνει προς όλες τις
κατευθύνσεις ότι θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι συνάδελφοι
στις δουλειές τους.  

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ – ΚΑΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Η ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ