Eκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων στο ΥπΑΑΤ – Στηρίζουμε την Ενωτική Κίνηση εργαζομένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΚΙ για τις εκλογές αιρετών στα ΥΣ του ΥΠΠΑΤ:

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου, στην Αθήνα (Αχαρνών 2), διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου μας.

Οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο δύσκολο τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις αποτυχημένες επιλογές της κυβέρνησης που έχουν αναδιαμορφώσει τις εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο σε ακραία νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Από τον Ν. 4808/21 που περιορίζει τα εργασιακά μας δικαιώματα. Από το φαύλο καθεστώς της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας που επικρατεί οριζόντια στο Δημόσιο. Από τα στερεότυπα για ανίκανους και αντιπαραγωγικούς δημόσιους υπαλλήλους και για ιδιωτικό τομέα που θα σώσει τάχα την κατάσταση, παρεμβαίνοντας σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης όπως είναι η δυνατότητα κατοχής από ιδιώτες θέσεων ευθύνης μέσα στην Διοίκηση.

Μέσα σ’ αυτήν την κατάσταση καλούμαστε οι εργαζόμενοι στο ΥπΑΑΤ να δώσουμε ακόμα μία μάχη με αφορμή τις εκλογές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, απέναντι τόσο στις κυβερνητικές επιλογές αλλά και σε όσους απεχθάνονται την ακηδεμόνευτη και αδιαμεσολάβητη έκφραση της βούλησής μας.

Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια για τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε, συνιστούν όργανα που συμμετέχουν στην διοίκηση του ΥπΑΑΤ. Είναι αρμόδια για τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων που αφορούν την εργασιακή του σχέση με την υπηρεσία, την εκπαίδευσή του, τα δικαιώματά του, την ιεραρχική του εξέλιξη κτλ.

Σε αυτά απευθύνεται κάθε συνάδελφος όταν επιθυμεί να μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία εντός του υπουργείου, ή όταν θέλει να ενταχθεί στην κινητικότητα ώστε να μεταταγεί σε άλλη υπηρεσία εκτός του υπουργείου. Ακόμη ο εργαζόμενος που θέλει να αξιοποιήσει τις επιπλέον σπουδές που έκανε, στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα αιτηθεί την μετάταξή του σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Σε αυτό θα απευθυνθεί για να λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης έτσι ώστε να εμπλουτίσει την φαρέτρα των προσόντων του με ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, όπως επίσης και για να αναγνωριστεί η συνάφεια του τίτλου με ένα τουλάχιστον από τα πεδία δραστηριοποίησης του ΥπΑΑΤ και να εξελίξει προς τα πάνω το μισθολογικό και βαθμολογικό του κλιμάκιο.

Ειδικότερα για την βαθμολογική εξέλιξη, το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αυτό που θα εισηγηθεί την προαγωγή σε ανώτερο βαθμό ενός συναδέλφου μέσω του πίνακα προακτέων. Επίσης, μετά από αίτηση του εργαζόμενου που θέλει να συμπληρώσει το εισόδημά του, το υπηρεσιακό συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει για την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή και για την συμβατότητα της χρήσης. Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα εισηγηθεί την χορήγηση ή όχι άδειας άνευ αποδοχών σε έναν εργαζόμενο που έχει ανάγκη να την λάβει για να εξυπηρετήσει σημαντικές προσωπικές, οικογενειακές ή άλλες ανάγκες. Οι νεότεροι συνάδελφοι μας για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους, με σκοπό την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη, στο υπηρεσιακό συμβούλιο θα απευθυνθούν. Τέλος για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος το υπηρεσιακό συμβούλιο θα κρίνει και θα εισηγηθεί τους συναδέλφους καθώς και την τοποθέτησή τους.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφής ο κομβικός ρόλος του αιρετού εκπροσώπου ο όποιος οφείλει να προστατέψει τα δικαιώματα του κάθε συναδέλφου ξεχωριστά. Να στηρίξει την επιχειρηματολογία και τις ανάγκες του και να διατυπώσει με σαφήνεια το δίκαιο αίτημά του, κάτι σαν συνήγορος.

Εκτός όμως από προασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων, οι αιρετοί εκπρόσωποι ελέγχουν και τις πράξεις της Διοίκησης και της Πολιτικής ηγεσίας οι οποίες ενίοτε παρεμβαίνουν με αρνητικό τρόπο, είτε με τον χαρακτήρα αλλοίωσης της γνωμοδότησής τους, είτε με την διαρκή πίεση των διορισμένων μελών ή και κάποιων αιρετών ακόμη, να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα υπηρεσιακού τύπου ή κομματικού ρουσφετιού. Πρακτικές πάντα ιδιοτελείς και αναχρονιστικές που ενισχύονται όμως εξ αρχής από τον αρνητικό συσχετισμό των Συμβουλίων. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια αποτελούνται από 3 διορισμένα μέλη από τη Διοίκηση και την Πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ και φυσικά τους 2 αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο η Πολιτική ηγεσία εξασφαλίζει τις πλειοψηφίες της.

Σπάνε αυτές οι πλειοψηφίες!

Μεταστρέφονται υπέρ των εργαζομένων με την ψήφο τους σε αυτές τις εκλογές, στηρίζοντας αιρετούς εκπροσώπους που αποδεικνύουν ανιδιοτέλεια και επιμονή. Τα δύο βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται από τους αιρετούς εκπροσώπους, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται με την πλήρη γνώση του νομικού πλέγματος που διέπει τις σχέσεις του εργαζόμενου με την Διοίκηση και την Πολιτική ηγεσία και βέβαια βαθιά κατανόηση του κοινωνικών συσχετισμών και του πολιτικού περίγυρου. Με αυτά τα εφόδια μπορούν πολλές φορές να υποσκελιστούν τα εμπόδια που θέτει η βολική και ένοχη υπέρ Διοίκησης και Πολιτικής ηγεσίας πλειοψηφία των 3 – 2.

Στην Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων δεν πιστεύουμε σε τεχνητούς διαχωρισμούς, όπως πολλοί θέλουν να επιβάλουν στο εσωτερικό των εργαζομένων, αλλά ούτε και σε εκπροσώπους πειθήνια όργανα της βούλησης κύκλων συμβιβασμένων με την δυστοπία που ζούμε όλοι μας.

Στην Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων, στηρίζουμε την δίκαιη και προς το συμφέρον των εργαζομένων αντιμετώπιση των υποθέσεων, τις διαφανείς διαδικασίες, εναντιωνόμαστε σε κάθε εξωυπηρεσιακή παρέμβαση.

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,

Στις επικείμενες εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων στις 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, σας καλούμε να στηρίξετε το συνδυασμό της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, για αιρετούς εκπροσώπους που θα υπερασπίζονται κάθε νόμιμο δικαίωμα όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, μακριά από τη λογική των «παραταξιακών διευκολύνσεων» και των «προσωπικών εξυπηρετήσεων».

Καλούμε όλες και όλους να δώσουμε τη μάχη μαζί.

Στηρίξτε την ριζοσπαστική και προοδευτική συνδικαλιστική παράταξη

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Α’ Υπηρεσιακό  (Μόνιμοι)

Ασημακόπουλος Αντώνης του Αθανασίου

Γατσέλης Ευάγγελος του Αθανασίου

Καλδίρη Ασημίνα του Παναγιώτη

Κοκκινάκη Καλλιόπη του Θεοχάρη

Μπαγκής Νικόλαος του Ιωάννη

Παναγιώτου Αλεξία του Άγγελου

Παπαδόπουλος Κων/νος του Βάϊου

Ράγιας Βασίλης του Ανδρέα

Σταματοπούλου Ιωάννα του Γεωργίου

Φουλίδη Άννα του Ευθυμίου

Α’ Υπηρεσιακό  (ΙΔΑΧ)

Παππάς Δημήτριος του Ιωάννη

Μαρία Τσουβάλα του Κω/νου

Β’ Υπηρεσιακό  (Μόνιμοι)

Κάππα Χρυσάνθη του Θεοδώρου

Β’ Υπηρεσιακό  (ΙΔΑΧ)

Καποτέλης Φώτης του Γεωργίου