Απόφαση ΑΔΕΔΥ σχετικά με την μη σύννομη κατανομή των εδρών για το ΓΣ της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ 21.10.22

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την μη σύννομη κατανομή των εδρών για το ΓΣ της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ,  που είχε ως αποτέλεσμα την παράνομη,  αντιδημοκρατική και αντισυνδικαλιστική σύνθεση του νέου ΓΣ της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ, κατά το 14 ο συνέδριο της ΠΟΕ-ΥΠΠΟ.