“Μπλόκο” στη μονιμοποίηση συμβασιούχων Covid Δήμων

Αρνητική εξέλιξη για τους δημάρχους που προτίθενται να στηρίξουν τον δικαστικό αγώνα για μονιμοποίηση τους συμβασιούχους συνιστά η τελευταία απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα κακά νέα έρχονται από τον δήμο Αγίου Δημητρίου, όπου η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακυρώνει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επιτάσσει την άσκηση έφεσης επί των δυο πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων, που δικαίωσαν τους 34 εργαζόμενους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήφθηκαν για την κάλυψη των αναγκών της πανδημίας COVID – 19.

Την 6η Σεπτεμβρίου 2022 επιδόθηκαν στον Δήμο Αγ. Δημητρίου οι δικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αναφέρουν πως αναγνωρίζουν ότι «έκαστος των εναγόντων (δηλ. 20 συμβασιούχοι) συνδέεται με το εναγόμενο (δηλ. Δήμος Αγ. Δημητρίου) με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, εντασσόμενος στο τακτικό προσωπικό του». Για την άσκηση έφεσης από την πλευρά του Δήμου, που είναι φορέας γενικής κυβέρνησης, απέμενε ένας μήνας, δηλαδή έως την 5η Οκτωβρίου 2022.

Για το ζήτημα συνεδρίασε την 28η Σεπτεμβρίου 2022, η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, η οποία παρέπεμψε το θέμα στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου λόγω της σημαντικότητάς του. Στην αυθημερόν συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, λοιπόν, αποφασίστηκε ομόφωνα ο Δήμος Αγ. Δημητρίου να μην ασκήσει έφεση και να εντάξει τους 34 εργαζόμενους στο τακτικό προσωπικό του.

Όμως, εμπλοκή προέκυψε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία ασκώντας έλεγχο νομιμότητας, ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου, παραπέμποντας την διοίκηση του Δήμου στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 προκειμένου να επανεξεταστεί η αρχική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου ήδη ετοιμάζει νέα προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Πάντως, στην ακυρωτική απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει ότι «η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου, μετά από την προαναφερθείσα παραπομπή της αρμοδιότητας από την Οικονομική Επιτροπή, ελήφθη κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας περί υποχρέωσης εξάντλησης των ένδικων μέσων από την πλευρά του Δήμου.

Η τελευταία νομοθετική παρέμβαση (άρθρο 37 του Ν. 4915/2022) του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη αυστηροποιεί το θεσμικό πλαίσιο περί εξάντλησης των ένδικων μέσων και υποχρεώνει τους Δήμους να ασκούν έφεση επί πρωτόδικων αποφάσεων, που δικαιώνουν τους εργαζόμενους έναντι των Δήμων και άρα δεν προχωρά η μονιμοποίησή τους, εκτός και εάν προκύψουν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 37 του Ν. 4915/2022, αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική».

πηγή https://www.epoli.gr