Ακόμη μια δικαστική δικαίωση συμβασιούχου του Δ. Κηφισιάς

Ακόμη μια δικαστική δικαίωση μιας συμβασιούχου του Δ. Κηφισιάς .

Ειδικότερα, μετά με βάση απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε μία συμβασιούχο εργαζόμενη η οποία απασχολούνταν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με την ειδικότητα ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολογώντας ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες συνέδεαν την εργαζόμενη με το Δήμο αποτελούσαν στην πραγματικότητα μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου, δέχθηκε το αίτημα της εργαζόμενης, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς, να αποδέχεται προσωρινά την προσηκόντως προσφερόμενη  εργασία της αιτούσας καταβάλλοντας τις αντίστοιχες αποδοχές της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής της, απειλώντας σε βάρος του Δήμου σε περίπτωση που αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου, χρηματική ποινή 250 ευρώ για κάθε ημέρα παραβίασης της απόφασης.

πηγή: aftodioikisi.gr