Σταυρούλα Παπαδημητρίου: «Η έκρηξη της μερικής απασχόλησης επιβεβαιώνει ότι η υποδηλωμένη εργασία είναι ο κανόνας»

Έκρηξη της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο 2022 μας δείχνουν τα στοιχεία των ροών μισθωτής εργασίας του ΠΣ Εργάνη που δημοσιεύτηκαν σήμερα.

Σύμφωνα μ αυτά μόνο το 47,84% των νέων προσλήψεων του Ιουλίου αφορά σε πλήρη απασχόληση και το υπόλοιπο 52,16% σε μερική.

Αυτό σημαίνει ότι παραπάνω από τους μισούς εργαζόμενους που προσλήφθηκαν τον Ιούλιο και συγκεκριμένα οι 143.136 λαμβάνουν μηνιαίους μικτούς μισθούς ύψους 400 ευρώ. Αν στις νέες προσλήψεις προσθέσουμε και τους 4.067 που τον ίδιο μήνα οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν από πλήρη σε μερική απασχόληση έχουμε ένα μείγμα εκρηκτικό.

Γιατί μπορεί στο Υπουργείο Εργασίας να πανηγυρίζουν που το πρώτο επτάμηνο του έτους το ισοζύγιο της απασχόλησης είναι θετικό αλλά τα στοιχεία διαψεύδουν το αφήγημα με τις πολλές και καλές δουλείες.

Είναι προφανές για όποιον θέλει να διαβάσει τα στοιχεία ότι εκεί έξω στην αγορά εργασίας η υποδηλωμένη εργασία έχει γίνει ο κανόνας.

Οριακά θετικό 2999 το ισοζύγιο των ροών της μισθωτής εργασίας τον Ιούλιο αλλά όχι για όλους

εξαιρούνται οι γυναίκες, για αυτές το ισοζύγιο είναι αρνητικό.

10.871 γυναίκες βγήκαν εκτός αγοράς εργασίας μόνο τον μήνα Ιούλιο.

Όπως μπορούμε να δούμε και στον πίνακα μπορεί να προσλαμβάνονται λιγότερες γυναίκες αλλά στις απολύσεις και στις οικειοθελείς αποχωρήσεις ζυγώνουν τους άντρες.

Δείτε τη σχετική έκθεση

Η Σταυρούλα Παπαδημητρίου είναι επιθεωρήτρια εργασίας, εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, στη Γραμματεία ισότητας της ΑΔΕΔΥ και είναι μέλος ΔΣ του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ.