Δικαστική δικαίωση συμβασιούχων του Δήμου Κηφισιάς

Επιστρέφουν στις θέσεις εργασίας τους, δυνάμει δύο προσωρινών διαταγών, έξι συμβασιούχοι – εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κηφισιάς, οι οποίοι απασχολούνταν στις υπηρεσίες του Δήμου με διάφορες ειδικότητες. Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δέχθηκε το αίτημα προσωρινής διαταγής των εργαζομένων, υποχρεώνοντας το Δήμο Κηφισιάς να τους απασχολεί στη θέση εργασίας τους καταβάλλοντας σε αυτούς τις νόμιμες αποδοχές τους, μέχρι την συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων τους, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 26 Οκτωβρίου 2022.

πηγή: https://www.aftodioikisi.gr/