Πανεπιστημιακοί: Κάλεσμα σε απεργία αύριο ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔΙΠ) ΑΕΙ και ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) του ΑΠΘ την Τρίτη 5 Ιουλιου, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ.

Επιπλέον, ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) του ΑΠΘ καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν σε αυτή με αποχή από κάθε εκπαιδευτική – ερευνητική – διοικητική δραστηριότητα, και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Κτήριο Διοίκησης στις 12:00.

Ο ΠΟΣΔΕΠ ΑΠΘ ζητά την απόσυρση «Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ».

Το κάλεσμα σε απεργία

Αναλυτικά, η προκήρυξη της απεργίας από τον Ενιαίο Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) του ΑΠΘ:

Προκήρυξη Απεργίας και Κινητοποίηση ως διαμαρτυρία ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ σε υλοποίηση της από 21-6-2022 απόφασης της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ σχετικά με:

1) τη διεκδίκηση της απόσυρσης του νομοσχεδίου «Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ»,

2) την προκήρυξη προειδοποιητικής 24ωρης απεργίας του ΕΣΔΕΠ την πρώτη ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και

3) την εξουσιοδότηση του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για κλιμάκωση των αντιδράσεων του συλλόγου σε συνεργασία με τους συλλόγους φοιτητών και εργαζομένων σε περίπτωση ψήφισης του νόμου, και σε συντονισμό με τους Συλλόγους ΔΕΠ των άλλων πανεπιστημίων της χώρας, ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Τρίτη 05 Ιουλίου 2022 και καλεί τους και τις συναδέλφους σε συμμετοχή σε αυτή με αποχή από κάθε εκπαιδευτική – ερευνητική – διοικητική δραστηριότητα, και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο Κτήριο Διοίκησης στις 12:00.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α.Ε.Ι.

Απόφαση ΓΣ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, 21-6-2022

Η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το ΔΣ για την υλοποίηση των ακόλουθων:

1. να διεκδικήσει τη µη κατάθεση/απόσυρση του νοµοσχεδίου «Νέοι Ορίζοντες για τα ΑΕΙ» 2. να προκηρύξει προειδοποιητική απεργία του ΕΣΔΕΠ την πρώτη ηµέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου (στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής)

3. να εξουσιοδοτήσει το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για κλιµάκωση των δράσεων του συλλόγου σε συνεργασία µε τους συλλόγους φοιτητών και εργαζοµένων σε περίπτωση ψήφισης του νόµου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π Α.Ε.Ι – Τρίτη 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο νόμου του ΥΠΑΙΘ με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», κατατίθεται στη βουλή παρά τις έντονες ενστάσεις/διαμαρτυρίες της πλειοψηφίας της ακαδημαϊκής κοινότητας προκηρύσσει απεργία/αποχή από τα καθήκοντά μας, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και συμμετοχή στις Πανελλαδικές κινητοποιήσεις.

ΠΗΓΗ: https://www.alfavita.gr/