ΥΠΕΣ: Έναρξη έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 (εγκύκλιος)

ΥΠΕΣ: Την έναρξη του έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022 γνωστοποιεί με εγκύκλιο του το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν.4873/2021, και πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων, μέσω αποσπάσεων, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ):

4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
3 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Kάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, μπορεί να υποβάλει αίτηση για απόσπασή του έως και 30.3.2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν καταρχήν οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, αλλά και οι μόνιμοι υπάλληλοι καθώς αφορά σε απόσπαση, η οποία δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης.