7 στους 10 υποψηφίους Διευθυντές Εκπαίδευσης κατέθεσαν ένσταση κατά των πινάκων μοριοδότησής τους

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός των ενστάσεων απ ότι φαίνεται θα πάει πίσω και την ημερομηνία ανακοίνωσης των οριστικών πινάκων μοριοδότησης και του προγράμματος συνεντεύξεων

Διαβάζουμε σε ΡΕΠΟΡΤΑΖ του esos:

Σε κατάσταση «αμηχανίας» βρίσκεται ο 3ος όροφος του υπουργείου Παιδείας που φιλοξενεί της πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, μετά τη γνωστοποίηση από την  αρμόδια υπηρεσία για το πρωτοφανές ποσοστό ενστάσεων στελεχών εκπαίδευσης επί των πινάκων μοριοδότησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του esos στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως κοινοποιήθηκε σήμερα το πρωί το εξής αποτέλεσμα:

  • Υποβλήθηκαν 387 ενστάσεις από τους υποψηφίους Διευθυντές Εκπαίδευσης  κατά των πινάκων μοριοδότησης των προσόντων, ποσοστό 67%.

Ήδη έχουν  υπάρξει διαμαρτυρίες από υποψηφίους Διευθυντές Εκπαίδευσης για πολλά λάθη στην προσωρινή μοριοδότηση.

Επίσης υπάρχουν υποψήφιοι Διευθυντές που κάνουν λόγο για παράτυπη «υπερμοριδοδότηση» συνυποψηφίων τους στους προσωρινούς πίνακες.

Εάν έχουν γίνει τέτοια λάθη θα πρέπει τα μέλη των Συμβουλίων να τα εντοπίσουν και να τα διορθώσουν, καθώς :

Α. Οι υποψήφιοι μετά  την ολοκλήρωση της διαδικασίας των «κρίσεων» έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν στοιχεία συνυποψηφίων τους από το υπουργείο Παιδείας.

Β. Ενδεχομένως  κάποιος ή κάποιοι εάν διαπιστώσουν  παράτυπη μοριοδότηση το θέμα να φτάσει στα δικαστήρια, όπως έγινε στο παρελθόν με άλλες κρίσεις στελεχών εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των πινάκων μοριοδότησης των προσόντων, έληξε χθες Τετάρτη 16 Μαρτίου ,και ώρα 23.59.

Ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός  των ενστάσεων απ ότι φαίνεται θα πάει πίσω και την  ημερομηνία ανακοίνωσης των  οριστικών πινάκων μοριοδότησης και του προγράμματος συνεντεύξεων.

Πάντως το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε:

  •        18 Μαρτίου: (i) Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης μετά την εξέταση των ενστάσεων και (ii) Ανακοίνωση προγράμματος συνεντεύξεων
  •         Από 21 Μαρτίου έως και 8 Απριλίου: Διεξαγωγή  Συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Εκαπίδευσης
  •         8 Απριλίου: Έλεγχος πινάκων μοριοδότησης για συμπληρωματικές συνεντεύξεις από τον επικουρικό πίνακα
  •         11 Απριλίου: Ανακοίνωση προγράμματος συμπληρωματικών συνεντεύξεων
  •         Από 13 έως 14 Απριλίου: Συμπληρωματικές συνεντεύξεις
  •         15 Απριλίου: Κατάρτιση τελικών αξιολογικών πινάκων επιλογής και υποβολή για κύρωση
  •         Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου: Κλήση από διοίκηση για υποβολή δήλωσης προτίμησης
  •         Από 19 έως 20 Απριλίου: Δηλώσεις προτίμησης
  •         Μ. Πέμπτη 21 Απριλίου: Πρόταση για τοποθέτηση

Η Συνέντευξη καταλαμβάνει τα 20 απο τα 75 μόρια  

Η Συνέντευξη από τα μέλη των Συμβουλίων Επιλογής τα οποία διορίστηκαν από την υπουργό Παιδείας,  θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Τα γενικά κριτήρια επιλογής κατ΄εξαίρεση σε αυτές τις επιλογές  αποτιμώνται με 75 μόρια   κατ’ ανώτατο όριο (σ.σ. το κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ανωτέρω νόμου δεν μοριοδοτείται),  εκ των οποίων μέχρι και  τα   20 οι υποψήφιοι τα  λαμβάνουν στη Συνέντευξη.

Ποια είναι τα προσόντα τα οποία θα κριθούν στη Συνέντευξη

Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται.

Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος.

Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π..

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και

β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά τον χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.

πηγή: esos.gr