Υπ.Εργασίας – ΥΑ – Ειδική άδεια γονέων λόγω νόσησης τέκνων από κορωνοϊό (έντυπο Ε11.2)

Υπ. Εργασίας – ΥΑ η οποία εισάγει το έντυπο “Ε11.2 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ & ΥΔ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ”